Варненският апелативен съд конфискува имущество за над 1 млн. лева на емблематичния Юзеир Юзеиров

Със свое решение от февруари тази година Варненският апелативен съд отне в полза на държавата от „Юзеиров 3” - фирмата на Росен Йорданов, по известен като Юзеир Юзеиров, и на съпругата му Албена имущество за над 1 млн.лв. Това стана по иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ). Става въпрос за 77 поземлени имота, предимно земеделски земи в Добруджа, в села на община Велико Търново, в община Попово, област Търговище. Отнети са различни категории ниви, някои от които с масивни постройки, посевни площи и изоставени ниви. Сред отнетите имоти е и теренът в търговищкото село Славяново, на който братята Юзеирови построиха паметник на турския войник, който в последствие беше принудително разрушен по предписание на строителния надзор. В полза на държавата се отнема паричната равностойност на незаконно придобитото имущество и продадените ниви, леки автомобили, трактор, ремарке и 5100 лева, които са равностойността на 510 дружествени дялове. Производството на Комисията е образувано и се води по новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Затова и в Решението си Варненският апелативен съд е записал, че съгласно изричната норма на чл. 62 от новия закон, в полза на държавата се отнема имущество, за което не е установен законен източник. На изследване подлежи имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и в края на изследвания период, увеличението му през това време от законни източници - трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и т.н., направените през това време разходи и възникналите задължения. Ако на тази основа се установи значително несъответствие, което не може да бъде оправдано със законните източници за забогатяване, остава логичното заключение, че произходът на забогатяването е незаконен. В новия закон, престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от комисията. Ще припомним, че през октомври 2010 г. Юзеиров бе осъден на една година условно и глоба от 4000 лева за опит за създаване на партия на религиозна основа и провеждане на нереглементиран митинг в село Славяново. Освен това той е бил привлечен като обвиняем и съден за данъчно престъпление, но това е само предпоставка за образуване на проверката на КОНПИ, целта на която е да установи дали е има значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Нещо повече.  Юзеир Юзеиров беше съден и в Белгия за нелегално пребиваващи работници. Според информационен бюлетин на Федералната правна полиция на Кралство Белгия срещу Росен Йорданов (Юзеир Юзеиров) е образувано следствено дело за трафик на хора в Белгия с цел експлоатация на работници с утежняващи обстоятелства. Братята Юзеирови са разследвани в Белгия нарушение закона за ДДС, пране на пари, нарушение на закона за данъците и приходите, нарушение закона за счетоводството. Получените средства в Белгия, в резултат на незаконното набиране на български работници, ставало чрез няколко фирми на братята и възлизат на 1 153 480.96 евро, а това са средства, които никога не са били декларирани в Белгия. Със събраната от белгийските власти информация за незаконната дейност на Юзеиров и неговата съпруга на територията на кралството (към 2011 г.) пряко се оборват твърденията им за реализиране на средства от търговска дейност,  включително и чрез различни дружества, от законен източник в Белгия. Твърденията им за получавани средства от законен източник в Белгия не са доказани, счита апелативният съд. В резултат на анализа, направен от вещо лице в допълнителната съдебно-икономическа експертиза, допусната от Варненския апелативен съд, се стига до извода, че всички недвижими имоти закупени от „Юзеиров 3“ ЕООД - 167 през 2008 г., 42 през 2009 г.,  49 - през 2010 г., и 28 - през 2011 г., на обща стойност от 545 345 лв., както и на придобитите автомобили, трактор, ремарке, и равностойността на придобитите дружествени дялове от капитала на „АХИ” ЕООД, са с незаконен източник, поради което подлежат на отнемане в полза на държавата. Решението на Апелативният съд във Варна подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Върховния касационен съд, а касационната жалба вече е постъпила.


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар