Условна присъда за моторист, блъснал и убил пешеходка в Русе

С присъда по наказателно дело от общ характер № 663 от 2018 година, обявена на 03 януари 2019 г., състав на Окръжен съд – Русе осъди27-годишния Ш. М. на две години лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок за блъсната пешеходка. Съдът призна Ш. М. за виновен в това, че на 10.06.2017г., в гр.Русе, на бул.“България“, при управление на моторно превозно средство – мотоциклет „Ямаха ФЗ 6” с рег. № ***, нарушил правилата за движение по пътищата: - по чл. 20, ал. 2, изр. 2 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство не изпълнил задължението си да намали скоростта и да спре, когато е възникнала опасността за движението – намиращата се след предпазната еластична ограда с намерение да пресече платното за движение пешеходка Е. И. - по чл.116 от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство не изпълнил задължението си да бъде внимателен и предпазлив към пешеходката Е. И., при което по непредпазливост причинил смъртта на Е. И. – престъпление по  чл.343, ал.1, б.„в“, вр. с чл.342, ал.1, пр.3 от Наказателния Кодекс. За този вид престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от две до шест години. Съдът намали наказанието с 1/3 на основание чл. 58а, ал. 1 от НК, тъй като производството по делото протече по реда на Глава двадесет и седма от НПК (съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция) в хипотезата на чл. 371, т. 2, след като подсъдимият заяви, че се признава за виновен по всички факти и обстоятелства, посочени в обвинителния акт и изрази съгласие да не се събират доказателства по тях. Съгласно разпоредбите на закона, при разглеждане на делото по този ред, когато определя наказанието съдът е длъжен да съобрази същото с разпоредбата на чл.58а от НК и да намали първоначално определеното наказание лишаване от свобода с 1/3. Съдебният състав осъди подсъдимия Ш. М. и на наказание лишаване от право да управлява МПС за максималния по закон срок от пет години. С присъдата е постановено мотоциклетът и каската да бъдат върнати на извършителя, който също така е осъден да заплати и разноските по делото. Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд - гр. Велико Търново. Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар