Ученици от Английската гимназия в Бургас научиха как да станат прокурори

Ученици от Английската гимназия в Бургас поискаха да разберат какво е необходимо да тръгнат по стъпките на прокурорската професия Дванадесетокласниците гостуваха на Районна прокуратура – Бургас, за да получат необходимата им информация за предстоящото им професионално ориентиране Ученици от АЕГ „Гео Милев“ – Бургас посетиха Районната прокуратура в града, за да научат каква е същността на професията прокурор и какви изпити трябва да полoжи всеки от тях, който иска да бъде магистрат. Дванадесетокласниците бяха посрещнати от прокурор Иван Кирков – Административен ръководител на Районна прокуратура – Бургас и неговите заместници – прокурорите Димитър Георгиев, Мария Маркова и Веселина Гайдажиева. Прокурор Кирков запозна гостите си с мястото на прокуратурата в съдебната система. Той посочи каква е структурата на прокуратурата, какъв е териториалния обхват на Районна прокуратура – Бургас, в какви дела са компетентни да участват прокурорите в нея, какви са техните правомощия, какви присъди се изпълняват от тях и какви са отделните надзори, както и ролята на прокуратурата в обществения живот. Обясни, че работата на прокурора е свързана с много отговорности и висока натовареност, но всички работещи в Районна прокуратура – Бургас я приемат като дълг и изпълняват задълженията си съвестно. Учениците, които бяха придружени от г-жа Любов Бъчварова – заместник директор на АЕГ „Гео Милев“, проявиха заинтересованост относно изпитите, които трябва да положат, за да станат магистрати. Какви стажове могат да посещават докато изучават специалността „Право“ във висшите учебни заведение. Как преминава конкурсът, който трябва да бъде издържан от всеки завършил „Право“ студент, който иска да стане магистрат. В дискусията се включиха и най-новите попълнения в редовете на Районната прокуратура – младшите прокурори Богомила Колева и Виолета Ангелова, които встъпиха в длъжност преди броени месеци. Те успяха да станат магистрати след края на тяхното следване, издържаха успешно конкурсните изпити и преминаха през задължителния стаж за всеки млад магистрат, който се провежда в Националния институт по правосъдие. Именно те успяха да отговорят най-пълно на зададените от учениците въпроси. След срещата в кабинета на прокурор Кирков учениците посетиха съдебна зала и имаха възможност да се снимат с прокурорски тоги. В залата гостите имаха възможност да се запознаят нагледно с мястото и поведението на прокурора по време на съдебния процес. Проявиха интерес свързан с наказателните производства срещу малолетни и непълнолетни лица, както и с предвидените в закона наказания срещу тях. В края на гостуването ученици и прокурори си пожелаха здраве и си обещаха след няколко години да се видят отново в съдебната зала, но вече като колеги.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар