Технически ръководител предаден на съд за смъртта на работник при трудова злополука в гр. Банско

Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А.А. за извършено от него престъпление по чл. 123, ал. 1, пр. 2 от НК – немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност – извършване на строително-монтажни работи, довело до смъртта на работник. През м. май 2013 г. между община Банско и гражданско дружество „Е.“ ДЗЗД, след проведена открита процедура по възлагане на обществена поръчка, било сключено договорно споразумение относно обект „Рехабилитация и доизграждане на В и К мрежа на територията, разположена в източната част на гр. Банско“. Дейностите по него били по проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013. Дружеството изпълнител било създадено от три фирми – „В. 98“ АД, „Б. С.“ АД и „Б.“ АД. В сключения помежду им договор те се споразумели „В. 98“ АД и „Б.“ АД да осигуряват изпълнението на необходимите строително-монтажни работи за реализация на проекта, а „Б. С.“ АД да изпълнява логистичното и административно обезпечаване на работния процес. Обектът бил мащабен и сложен, обхващал много улици, като градът бил разделен на източна и западна част. Процедурата по започване на СМР, в частност изкопни работи, е посочена в Закона за устройство на територията и в договорите, подписани между главния изпълнител и подизпълнителите. За технически ръководител бил ангажиран А.А., като му били предадени проектите на обекта за ул. „Баньо Маринов“. В изпълнение на възложените му функции, въпреки че не бил назначен като „технически ръководител“, той организирал закарването на багер в гр. Банско и наел общи работници. Обяснил им, че ще се полагат тръби, уточнено било работното време и заплащане и обещано сключване на договори с тях в следващите дни. На 22.04.2015 г., по указание на А.А., бил направен изкоп с багера, за да се открият тръбите и да се замери нивото. При направата му багерът скъсал съществуващия водопровод, след което аварията била отстранена. На следващия ден изкопната дейност продължила. Работещите на обекта били без лични предпазни средства – каски, светлоотразителни жилетки и др. Почвата в този участък била земна с чакъли и валуни, с пясъчно-глинест запълнител. Стените на изкопа били вертикални и без наклон. В него били спуснати две тръби, които следвало да бъдат свързани със съществуващите такива. В нарушение на нормативните изисквания А.А., изпълняващ функциите на технически ръководител, не указал да бъдат оформени откоси или да бъде укрепен изкопа, който бил с дълбочина повече от 1,5 м. Той разпоредил на работниците продължаване на дейността по изкопните работи, които изпълнили нареждането му. Около 15 ч. се срутил вертикалният откос на изкопа, който затрупал копаещия с кирка работник – Н.Л. Въпреки незабавно предприетите дейности по разкопаването му, пристигналият на място лекарски екип констатирал смъртта му. Предстои делото да продължи в съда.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар