Софийска градска прокуратура повдигна обвинение на кмета на община Златица

Софийска градска прокуратура /СГП/  повдигна обвинение на Магдалена И. – кмет на община Златица, за извършено от нея документно престъпление по чл.311 от НК и за длъжностно присвояване в особено големи размери и представляващо особено тежък случай, осъществено в съучастие и при условията на продължавано престъпление – престъпление по чл.203 вр. чл. 202,  ал. 1, т.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. Магдалена И. е привлечена към наказателна отговорност, затова, че на 20.01.2014г. в качеството си на длъжностно лице – кмет на общ. Златица, в кръга на службата си е съставила официален документ – декларация, в който е удостоверила неверни обстоятелства, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства. Неверените обстоятелства се състояли в твърдението, че проектът с предмет  „Преустройство на първи етаж на Разширение на училище кв. 72, гр. Златица“ не е финансиран от друг източник, различен от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие“ . В действителност различните етапи от проекта, на обща стойност над 100 000 лв. /без ДДС/, били финансирани и изпълнени по договор между община „Златица“ и частно дружество. Магдалена И. изготвила официалния документ с невярно съдържание с цел да бъде използван пред Областния управител на Софийска област  и така да се осъществи двойно финансиране на СМР. Второто обвинение се отнася за действията на Магдалена И. в периода         за периода 14.07.2014г. до 18.12.2014г. За посоченото време с две отделни деяния в качеството си на длъжностно лице- кмет на община Златица, Магдалена И. осъществила длъжностно присвояване на сума в общ размер над 1 000 000 лв. Средствата били отпуснати като целеви субсидии за капиталови разходи  от Държавния бюджет на Република България по програма за 2014г.  „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. В качеството й на кмет на община Златица Магдалена И. имала задължение да ги пази и управлява. Вместо това, в съучастие с друго длъжностно лице от община Златица и управител на частно търговско дружеството като помагачи, тя се разпоредила със сумата, като наредила плащане по фактура за извършени СМР. За улесняване на присвояването било осъществено документно престъпление от страна на помагачите й, като били съставени официални документи с невярно съдържание - Протоколи за приемане на извършени СМР. В тях били отразени множество СМР, без същите да са реално изпълнени. По този начин във фактурите били отразени многократно по-високи стойности от реално дължимите. За самото съставяне на официални документи с невярно съдържание не може да се търси наказателна отговорност от Магдалена И., тъй като не е участвала в изготвянето им, но е била запозната с неверността на отразените в тях обстоятелства. Спрямо Магдалена И. е взета мярка за неотклонение „подписка“. Ако бъде призната за виновна по повдигнатото й обвинение за престъпление по чл. 311 от НК, Магдалена И. може да получи наказание „лишаване от свобода“ до 5 години, като съдът може да постанови и „лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност“. За престъплението по чл. 203 от НК /длъжностно присвояване/ законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 20 години, както и конфискация на част или цялото имущество на осъдения, и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност и лишаване от право да упражнява определена професия или дейност“.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар