Разследват служител на община Хасково за присвоени суми от "лихвоточки"

По повод запитвания от журналисти ви уведомяваме, че Районна прокуратура – Хасково наблюдава досъдебно производство за това, че в периода от 2009 г. до 2019 г., в гр. Хасково, при условията на продължавано престъпление, са присвоени чужди пари от длъжностно лице от община Хасково, връчени му в това качество и поверени му да ги пази и управлява – престъпление по чл. 201 от Наказателния кодекс и за това, че в периода от 2010 г. до 2017 г., в гр. Хасково, при условията на продължавано престъпление от длъжностно лице от община-Хасково, в кръга на службата са съставени официални документи, в които са удостоверени неверни обстоятелства с цел да бъдат използвани тези документи като доказателства за тези обстоятелства – престъпление по чл. 311 ал. 1 от Наказателния кодекс. Досъдебното производство е образувано на 30 септември 2019 г., след получен сигнал на 12 юни 2019 г. от община Хасково. Възложена е била проверка на сектор „Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Хасково, като след приключването й е направен извод, че са налице достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер и е образувано досъдебно производство. В подадения сигнал се твърди, че в община Хасково са били установени 33 лица, които са получили, без да имат право, обезщетение по Закона за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове. По закон с такова право се ползват  граждани, които до 31 декември 1990 г. са имали жилищно-спестовни влогове, като крайно нуждаещи се, но не са закупили жилища с натрупани „лихвоточки“.  Дотогава те не са притежавали собствено жилище и не са прехвърляли имоти. Справките за лицата с право на обезщетения са изготвяни от Комисия към община Хасково и изпращани за одобрение в Националния компенсационен жилищен фонд към Министерския съвет. По делото ще бъдат изискани документи, ще бъдат разпитвани служители на община Хасково, ще бъдат назначени експертизи и др. Към момента няма привлечени като обвиняеми. Срокът на разследването е двумесечен.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар