Районна прокуратура Стара Загора предаде на съд 50 лица през декември, РП Хасково - 29

За периода от 1.12.2018 г.  до 31.12.2018 г. прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество 48 наказателни производства, като в съда са били внесени  48 прокурорски акта срещу 50 лица - както следва: 21 обвинителни акта срещу 22 лица,  18 споразумения за решаване на делото срещу 18 лица и 9 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 10 лица. В Районен съд – Стара Загора са били внесени - две дела с прокурорски акт срещу 2 лица за престъпления срещу личността (причинена телесна повреда при трудова злополука, извършване на блудствени действия), едно дело срещу за престъпления против брака и семейството (за незаконно съжителство с непълнолетно лице), 9 дела за престъпления против собствеността (кражби, унищожаване/повреждане на чуждо имущество), едно дело за престъпления против стопанството (незаконен добив на дървен материал), 2 дела за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (за пречене/осуетяване изпълнението на съдебно решение/заповед за защита от домашно насилие, бягство на затворник), едно дело срещу 2 лица за документни престъпления (невярно деклариране), ), 5 дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство, получаване на нетрудови доходи по неморален начин) и 27 дела срещу 28 лица за общоопасни престъпления (пътно-транспортни произшествия с причинени вреди и телесни повреди, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за шофиране, управление на МПС с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС, противозаконно отнемане на МПС с цел ползване, държане на наркотични вещества). За периода от 1.12.2018 г.  до 31.12.2018 г. прокурорите от Районна прокуратура-Хасково са решили по същество 101 наказателни производства, като в съда са били внесени 29 прокурорски акта срещу 29 лица, а именно: 7 обвинителни акта, 17 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 17 лица и 5 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. От тях като бързи производства са решени 13 дела срещу тринадесет лица. В Районен съд-Хасково с прокурорски акт са внесени: едно дело за престъпление против личността (причиняване на телесни повреди); едно дело за престъпление, накърняващо правата на носителите на авторското право и сродните му права; 7 дела за престъпления против собствеността (кражби), две дела за престъпления против правосъдието (за лъжесвидетелстване и неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие) и 18 дела за общоопасни престъпления (пътно-транспортни произшествия с причинени вреди и телесни повреди; управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; в срока на изтърпяване на административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“; служене с регистрационни табели, предназначени за друго МПС или управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред; държане на наркотични вещества без надлежно разрешение).


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар