Районна прокуратура-Панагюрище внесе искане в съда за отстраняване от длъжност на кмета на Община Стрелча

Днес, 27 март 2019 г., Районна прокуратура-Панагюрище внесе искане в съда за отстраняване от длъжност на Ст.Ч., кмет на Община Стрелча. Той е привлечен като обвиняем за това, че през 2016 г., като кмет на Община Стрелча, е принудил служител на общинската администрация да извърши нещо противно на волята си – да подаде молба за освобождаване от заеманата от него длъжност, без дата, като е употребил за това заплашване, изразяващо се в обстоятелството, че ако не подаде молба ще бъде освободен веднага от работа и злоупотребил с властта си като работодател – кмет на община Стрелча, като е наредил  молбата да бъде входирана с входящ номер и без знанието и съгласието на служителя – престъпление по чл. 143 ал.1 от Наказателния кодекс. Спрямо Ст.Ч. е взета мярка за неотклонение „Гаранция“ в размер на 2 000 лева, която е внесена. Районна прокуратура-Панагюрище е внесла искането за отстраняване от длъжност на Ст.Ч., като кмет на Община Стрелча, на основание чл. 69 ал. 1 и ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс,  с оглед на обстоятелството за наличие на данни, че служебното му положение може да създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Предстои Районен съд-Панагюрище да насрочи заседание по искането на прокуратурата, съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура-Пловдив.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар