Прокуратурата повдигна обвинение за къща за гости по европроект

Днес, 5 март 2020 г., беше предявено постановление на Окръжна прокуратура-Пловдив за  привличането  като обвиняема на 58-годишната М.Я., за това, че в периода от 16.07.2009 г. до 3.12.2012 г., в гр. Пазарджик и гр. Пловдив, в качеството й на управляващ и представляващ търговско дружество, е представила неверни сведения пред ДФ „Земеделие“ –  Областна дирекция „Земеделие“- гр. Пазарджик и Дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерките за развитие на селските райони“ - гр. Пловдив, вследствие на което е получила 371 520, 84 лева, средства, принадлежащи на българската държава, с които се съфинансират проекти, финансирани от фондове, принадлежащи на Европейския съюз – „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони“ – престъпление по чл. 248а, ал.5, вр. ал. 3, вр. ал. 2 от Наказателния кодекс. По досъдебното производство е установено, че търговското дружество  било регистрирано през 2008 г., като управител и собственик на 50 % от капитала била обвиняемата М.Я. През м. юни 2008 г. дружеството придобило недвижим имот – дворно място в гр. Батак, обл. Пазарджик. След проведено общо събрание на съдружниците, било взето решение да  кандидатстват пред ДФ „Земеделие“ за финансово подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за изграждането на къща със стаи за гости в имота в гр. Батак. Дружеството било одобрено и бил сключен договор с ДФ „Земеделие“, съгласно който следвало, със собствени средства да бъде изградена Къщата за гости. По договор след привеждането й в годност за експлоатация, от ДФ „Земеделие“ трябвало да преведат 68 % от одобрените разходи по проекта или сумата от 371 520,84 лв. Срещу това, дружеството се задължавало в продължение на 5 години Къщата за гости да функционира, съгласно посочените параметри в представения бизнес план – да приема гости, да развива туризма в общината и да осигури трудова заетост за 7 служители. На 12 юни 2012 г. обектът бил завършен и на практика можел да функционира по предназначение – Къща за гости. Във връзка с това, на 23 октомври 2012 г. обвиняемата М.Я. подала заявка за плащане в Дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерките за развитие на селските райони“ - гр. Пловдив, като на 3 декември 2012 г.  по сметка на дружеството била изплатена сумата от 371 520,84 лева. Въпреки това, обвиняемата не започнала туристическа дейност, съгласно заявеното от нея при кандидатстването за финансиране, не назначила персонал в Къщата за гости, която никога не функционирала по предназначението си, а се използвала като къща за лични нужда на М.Я. Спрямо обвиняемата М.Я. е определена мярка за неотклонение „Гаранция“ в размер на 10 000 лева. Предвиденото в закона наказание за деянието, в което е обвинена, е от две до осем години „лишаване от свобода“. Досъдебното производство е образувано след извършена проверка, възложена от Върховна касационна прокуратура на Главна дирекция „Национална полиция“ на проектите за изграждането на къщите за гости в страната.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар