Поредна образователно-практическа среща със студенти по проект „Правото в действие“ се проведе в Районен съд - Варна

Срещата със студенти III курс от специалност „Съдебна администрация“ на Икономическия университет се състоя в Центъра по медиация към съдебния район. Съдия Пламен Танев от „Гражданско отделение“ на Районен съд – Варна разясни възможностите за прилагане на медиация и препращане на страните по неприключили граждански, търговски и частни наказателни дела, към разрешаване на  правен спор доброволно, посредством медиация и със съдействието на обучен медиатор.  На базата на опита и постигнатите спогодби през 4 годишния период от разкриването на Центъра, магистратът подчерта предимствата на медиацията по отношение на по-бързата процедура, съкращаването на сроковете за приключване на съдебни спорове, ограничаването на разноските по тях и подобрената комуникация между страните. Предвид заявения интерес на студентите по-специално към прилагането на медиация при разрешаване на семейни спорове, на срещата се акцентира над възможностите и способите за препращане към медиация по дела за упражняване на родителски права, издръжка, развод, домашно насилие, както и при разрешаване на имуществени спорове и казуси. Съдия Пламен Танев и Веселина Тодорова - координатор на Центъра по медиация към Районен съд – Варна провокираха студентите в практически аспект да представят симулирана процедура по препращане към медиация. Образователните срещи на магистрати със студенти от Икономическия университет по съвместния проект „Правото в действие“ ще продължат активно и след коледните празници.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар