Първо наказание за фирмата, която трови р. Марица

Управителят на фирма „Екоинвест“ Орлин Тасев е с повдигнати 2 обвинения и под парична гаранция от 20 000 лева за допуснатото в събота тежко замърсяване на река Марица, съобщи окръжният прокурор на Пазарджик Васил Малинов на брифинг по този повод, цитиран от Марица. Едното обвинение е за замърсяването, застрашило животни и растения в реката, а второто – за управление на опасни отпадъци не по установения от закона ред. Наказателният кодекс предвижда до 5 години затвор и глоба до 30 000 лева. Отделно РИОСВ ще наложи на предприятието имуществени санкции за същите нарушения на екозаконодателството, където пък сумите са до 50 000 лева, обясни директорът на ведомството Костадин Гешев. И тъй като това не е за първи път, е много верояно да бъде наложен максимумът, тоест – фирмата да плати общо 100 000 лева. Стана ясно, че дружеството многократно е глобявано все за едни и същи нарушения – заустване на води с опасни примеси над допустимите норми. Чак такова залпово замърсяване не е допускано. На въпроса какво се прави, след като се вижда, че паричните санкции не изпълняват превантивната си роля, Костадин Гешев обясни, че не може да се стига до крайности като затваряне на предприятия. „Екоинвест“ изграждало пречиствателна станция, която в момента се тества и ще заработи всеки момент. Досега разчитало на подобно съоръжение, но по-старо, което очевидно не е вършело достатъчно добра работа. Проблем е също, че отпадъчните води на фирмата не отиват в пазарджишката пречиствателна станция, а директно в градските колектори, откъдето се изливат в река Пишманка. Там не са открити умрели риби, защото акцентът на проверките в почивните дни е паднал върху Марица, която е по-голяма и оттам е по-висока опасността за повече хора и населени места. До момента не е установено замърсяване на питейна вода никъде. Залповото замърсяване по всяка вероятност е станало в нощта на петък срещу събота – предриятието е на трисменен режим. Проверяващите са хванали „опашката“ му, но въпрети това бяха установени трикратно по-високи стойности по показателя химична потребност от кислород и 16 пъти над нормата – по неразтворени вещества (пластмасови власинки). Дейността на фирмата е преустановена, а показателите са се върнали в норма. За момента пазарджишката база все още не работи.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар