Отстраниха от длъжност кмета на Вресово, признал документно престъпление

Кметът на село Вресово, общ. Руен – Хасан О. е отстранен от длъжност след влязла в сила осъдителна присъда, постановена след сключено споразумение между него и Районна прокуратура – Айтос. Хасан О. е признал вината си за това, че на 24.07.2017г. в с.Вресово, общ.Руен, обл.Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кмет на селото, в кръга на службата си и при изпълнение на служебните си задължения (съгласно Закона за нотариусите и  нотариалната дейност, в който е посочено, че в населени места, в които няма нотариус или районен съд и не са общински център – кметът удостоверява подписи на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, както и верността на преписи и извлечения от документи), съставил официален документ (заверил нотариално - заявление, с което се изразява желание заявителят да прехвърли партидата си от един осигурителен фонд в друг), в който удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че подписът в документа на осигуреното лице е положен от жена, което не отговаря на доказателствата по делото – престъпление по чл.311, ал.1 от НК. На Хасан О. е наложено наказание „пробация“ – „задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година“ и „безвъзмезден труд в полза на държавата“ за 100 часа в рамките на една календарна година и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от една година. На Хасан О. е наложено и наказание „лишаване от право“ да заема длъжността „Кмет на община“, „Кмет на населено място“ и „Общински съветник“ за срок от 3 години. Споразумението, което е одобрено от Районен съд – Айтос, е окончателно и има сила на влязла в законна сила осъдителна присъда. На база така постановения съдебен акт, считано от 17.12.2018г., Хасан О. е отстранен от длъжността Кмет на село Вресово.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар