Осъдиха русенка за набедяване в престъпление

Окръжен съд – Русе потвърди изцяло наложените наказания „лишаване от свобода“ за срок от една година и четири месеца с тригодишен изпитателен срок и „обществено порицание“ на Т. П., която на 03.08.2016 г. пред надлежен орган на властта (Окръжна прокуратура – Русе) в подадена от нея жалба набедила А. Х. и А. С. в опит за убийство. Инцидентът между подсъдимата и свидетелите се е случил на 02.08.2016 г. пред и във дома на последните. В разразилия се скандал се стигнало до физическа саморазправа, като дърпали дрехите си, нанасяли си удари с ръце и скубели косите си. На следващия ден Т. П. подала жалба, с която искала  прокуратурата да повдигне обвинение на А. Х. и А. С. за извършено от тях на 02.08.2016 г. спрямо нея  престъпление – опит за умишлено убийство, което квалифицирала по чл.115, вр. чл.18, ал.1 от НК. По подадената от подсъдимата жалба била извършена проверка по реда на чл.145 ЗСВ. След приключване на проверката, с постановление от 17.11.2016 г., прокурор от Окръжна прокуратура Русе постановил отказ да образува досъдебно производство, а материалите били изпратени по компетентност в РП Русе, с оглед извършени престъпления от подсъдимата по чл.286, ал.1 от НК (набеждаване в престъпление), чл. 131, ал.1, т.12 от НК (причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди) или чл. 325, ал.1 от НК (хулиганство). Въззивната инстанция е споделила изцяло извода на районния съд, че подс. П. е имала ясното знание, респективно убеденост, че към момента на подаване на жалбата до РОП набедените А. С. и А. Х. не са осъществили действия, насочени към лишаването й от живот. „Същата ясно е съзнавала, че тя самата е посетила адреса им, че е предизвикала скандала, че е нахлула в чуждия имот въпреки неколкократното и подканване да си тръгне, както и че реално е предизвикала физическа саморазправа при това единствено с А. С., която се е изчерпала с взаимно дърпане, блъскане и нанасяне на удари от двете жени. Упражняването на правото на жалба с описание на ясно възприети и оценени действия на другиго със субективната увереност, че те не са истинни е набедяване.“ – пише още в мотивите на окръжните съдии. Решението на Окръжен съд – Русе не подлежи на обжалване и протестиране.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар