Осъдиха 32-годишна жена, взела книжка с фалшива диплома във Варна

През 2018 г. подсъдимата карала курс за придобиване на шофьорска правоспособност и след като положила успешно теоретичен и практически изпит, през м.март 2019 год., пред служител на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР - Варна, подала комплект документи за издаване на шофьорска книжка. Към заявлението тя представила оригинал и копие от свидетелство за завършено средно образование, собственоръчно заверено за вярност от нея с подпис и изписване на имената. Дипломата била с посочен издател – основно училище в гр. Шумен, като въз основа на нея тя получила свидетелство за управление на МПС. Междувременно, при последвала регулярна проверка по утвърден технологичен ред, се установява, че 32-годишната подсъдима не е учила във въпросното училище и в регистрационната книга на учебното заведение изобщо не фигурира издавана диплома под посочения в документа сериен номер. 32-годишната жена е неосъждана към датата на инкриминираното деяние. От нея за самото съставяне на неистинския документ не може да бъде търсена наказателна отговорност. По силата на одобрено от съда споразумение тя следва в продължение на 6 месеца да изпълнява задължителните пробационни мерки – регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и срещи с пробационни служители. Съдебният акт е окончателен.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар