Окръжен съд – Русе не позволи на ЧСИ да продаде жилището на длъжник

Окръжен съд – Русе отмени действията на ЧСИ Венцислав Маринов, изразяващи се в насрочване на публична продан на недвижим имот в гр. Бяла, тъй като счете, че това е единственото жилище на длъжника. М. Ц. притежавал втори етаж от жилищна сграда в гр. Бяла, апартамент и гараж в гр. Варна. Във връзка с непогасени задължения към банка били образувани две изпълнителни дела – едното в гр. Варна и другото в гр. Русе. Частен съдебен изпълнител от гр. Варна описал морските имоти и ги продал. След това за покриването на дълга по второто изпълнително дело, взискателят насочил претенцията си към жилището на длъжника в гр. Бяла. ЧСИ Венцислав Маринов насрочил публична продан за периода от 16.12.2018 г. до 16.01.2019 г. След жалба на М. Ц. с определение от 02.01.2019 г. Окръжен съд - Русе постанови спиране на публичната продан на процесния имот до произнасянето на съда с окончателен съдебен акт. Тричленен съдебен състав, след като взе предвид доводите на страните и данните по делото, намира, че обжалваната публична продан на процесния имот е предприета след като другите имоти, собствени на длъжника са били продадени на публична продан. „Доколкото не са налични доказателства за притежаването на други имоти от страна на длъжника или на членовете на семейството му, с които живее освен спорния такъв, то това жилище се явява единствено негово и на семейството му. Ето защо същото се явява несеквестируемо по смисъла на чл. 444, т. 8 от ГПК и на основание същата разпоредба, изпълнението не може да бъде насочено върху него.“ С тези мотиви окръжните съдии уважиха жалбата на М. Ц. и отмениха  действията на ЧСИ Венцислав Маринов, изразяващи се в насрочване на публична продан на посочения недвижим имот. Решението на Окръжен съд – Русе не подлежи на обжалване.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар