Новите съдебни заседатели към Районен съд - Варна положиха клетва

96 съдебни заседатели положиха клетва днес и с подписването на клетвения лист официално встъпиха в длъжност. Церемонията беше ръководена от Ерна Якова – и.ф. Председател на Районен съд – Варна, която поздрави новоизбраните заседатели и пожела ползотворна и добросъвестна работа през следващия 4-годишен  мандат. Заместник-председателят на съда и ръководител на Наказателно отделение Силвия Обрешкова в резюме разясни статута и основните задълженията на съдебните заседатели, като подчерта: „Трябва да имате съзнанието и отговорността, че сте равни със съдията и вашият глас в решенията по дела има еднаква тежест с този на магистратите“.  Тя поясни още, че след провеждане на задължително първоначално обучение за всички съдебни заседатели, разпределението им за участие в дела ще става на принципа на случайния подбор, чрез програмен продукт по електронен път. Преобладаващата част от новите съдебни заседатели са избрани на тази длъжност за първи път, като повечето от тях са представители на община Варна, а 14 са излъчени от общините Аксаково, Аврен, Белослав и Долни Чифлик. Най-младият съдебен заседател е на 21 години, а най-възрастният - на 67 години. Непосредствено след полагането на клетва този следобед в Районен съд – Варна, започна встъпителното обучение на новите съдебни заседатели, което се провежда по линия на Националния институт на правосъдието. Списъкът на избраните и положили клетва съдебни заседатели – мандат 2020 – 2024 г., ще бъде публикуван на сайта на Районен съд – Варна.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар