Непълнолетен отива на съд за кражба на дарения за болна жена в Перник

Районна прокуратура – Перник е предала на съд С. Ц. за извършена от него кражба в условията на повторност.      От 2016 г. непълнолетният младеж се води на отчет в Детска педагогическа стая за извършени от него множество противообществени прояви. С. Ц. е и няколкократно осъждан за престъпления от общ характер, включително и за грабеж. На 20.09.2019 г., около 16.30 часа, той се е намирал в района ул. “1-ви май”, гр. Перник, където имало изграден павилион, работещ като денонощен магазин. В него била организирана дарителска акция, целяща да помогне лечението на болна жена. Дарените средства се поставяли в специална запечатана кутия, която била съхранявана непосредствено до отвора на гишето на магазина. Обвиняемият видял кутията и решил, че лесно може да я открадне. Поискал да закупи сандвич и когато продавачката се обърнала, за да затопли храната в микровълнова фурна, грабнал кутията с дарения и веднага след това побягнал, насочвайки се към съседен жилищен блок. Там извадил събраните до този момент пари - 200 лева, а самата кутия захвърлил. В  магазина  имало изградена система за видеонаблюдение и от нея бил снет видеозапис, който бил предаден за изследване. Според изготвената видео-техническа експертиза заснетото лице, отнемащо кутията с дарения категорично е С. Ц. Впоследствие било извършено и  разпознаване, при което продавачката в магазина по категоричен начин е посочила обвиняемия като лицето, извършило описаното деяние. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар