Лекциите на съдиите от Окръжен съд – Русе ще бъдат достъпни и за ученици с увреждания

По инициатива на бъдещите IT специалисти от ХІ и ХІІ клас на Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе лекциите, изнасяни от съдии от Окръжен съд – Русе ще станат достъпни за учениците със специални образователни потребности на СУ „Йордан Йовков“ чрез интерактивен уебсайт. Всички магистрати, работещи по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ с радост и готовност откликнаха на идеята и дадоха съгласие изнасяните от тях открити уроци да бъдат записвани и адаптирани за деца със зрителни и езиково-говорни нарушения с оглед нормалното и пълноценното им реализиране като пълноправни членове на обществото. За целта темата „Правата и задълженията на непълнолетните“ бе изнесена отново на 27.11.2019 г. от съдия Антоанета Атанасова, този път пред други две паралелки осмокласници и записана от единадесетокласничка от специалност „Информационни технологии“, която със своите съученици ще работи върху техническата част от проекта. Този път съдия Атанасова изненада осмокласниците още в началото, давайки им кратък тест, за да бъдат преценени познанията им за техните права и задължения, както и на какво следва да им обърне повече внимание. Но различните въпроси относно това кои лица са малолетни и кои непълнолетни, има ли право младеж на 17 години да полага нощен труд, може ли 16-годишен да сключи граждански брак, задължително ли е участието на адвокат в наказателното производство срещу непълнолетен извършител на престъпление и пр., почти не затрудниха осмокласниците на МГ „Баба Тонка“. С помощта на таблица на голям екран съдия Атанасова преведе децата през съзряването на човек и етапността в придобиването и изгубването на редица права и задължения. Подробно им бе разяснено при какви условия  и на каква възраст могат да постъпят на работа, реда за теглене на парични средства от сметката на дете, наказателната отговорност на непълнолетните извършители на престъпления, мерките за неотклонение и видовете наказания, които могат да им бъдат налагани и особените правила за разглеждане на тези дела. Засегнати бяха и въпросите за съдебните процедури с участие на деца и правата им в тези процедури, както и мерките за закрила по Закона за защита от домашно насилие. На финала осмокласниците получиха екземпляр от Конституция на Република България и удостоверение за участието си в Образователната програма.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар