Главният прокурор разпореди проверка как "зелени" харчат луди европейски пари за лалугери, кълвачи и костенурки

На 6 януари във вестник „Труд“ е публикувана статия „Половин милион взели „еколозите“ за 60 лалугера“. В статията са изложени факти по проект на Министерство на околната среда и водите. „Поредна скандална поръчка, облагодетелствала зелената мафия разкри „Труд“. Приятели и роднини усвоили почти половин милион лева да развъждат вредители, като в центъра отново е лесовъдът Тома Белев. Историята започва през 2009 г., когато дирекция на Природен парк „Сините камъни“ печели 470 000 лева държавни и европейски средства по програма  Околна среда, за да възстановява хабитата на лалугерите, като от тях усвоява 412 000 лева. Изглежда експертите в министерство на околната среда и водите не са се трогнали от абсурдната аргументация, имайки предвид, че лалугерите са същинска напаст в България и се срещат под път и над път, унищожавайки земеделските посеви. … Интересното е , че дори еколозите отбелязват роящите се навсякъде лалугери, като над 1000 от тях били нападнали близко голф игрище. Това е посочено на сайта на НПО на Тома Белев, където гордо е отчетен резултатът, че 60 лалугера са хванати от голфа и преместени в парк“Сините камъни“ – се твърди в статията от 06.01.2016 г. На 8 януари в електронното издание на в. “Труд“ е публикувана статия „Еколозите с нов удар – мътят яйца на костенурки за милион лева“. Статията съдържа информация за проект на Министерство на околната среда и водите (МОСВ)- договарящ орган, Община Сливница - бенефициент и Сдружение за дива природа „Балкани“ - партньор по проекта. Проектът е “Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ Алдомировско блато и защитени зони в общините Сливница и Драгоман” и е на  стойност почти 1 000 000 лева. Изложени са факти относно изпълнителите и партньорите по проекта, навеждащи на съмнения относно законосъобразното упражняване на дейностите по управление и разходване на предоставените средства от Европейския съюз. „Проектът включва девет дейности, като основните са закупуване на 9 декара ливади и изкопаване на хралупи за лалугери, поставяне на слънчеви панели, с които да се топлят яйцата на костенурки, изграждане на поилки за костенурки, преброяване на риби и безгръбначни в Алдомировското блато, повдигане на гнезда на птици, улов на дардавци, организиране на експедиция за търсене на диви сухоземни костенурки в блатото, внасяне на генетичен материал от блатна перушина и други. Лалугер да си в България на днешно време. Не само че ти косят любимата ливада и те извозват от нея до близкото голф игрище и обратно със сливенска “Тойота”, ами вече ти копаят и хралупа безплатно. За 900 000 лева.“ е посочено в статията от 8 януари. В статия от 12 януари в електронното издание на в.“Труд“, озаглавена „Зелените прибират нови 430 000 лева от безсмислен проект на екоминистерството“,  са изложени факти за проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи“. „Този път бенефициент е българо-швейцарската фондация“Биоразнообразие“. Тя е известна като една от най- добре финансираните организации с дейност насочена основно срещу българските зимни ски курорти… Основният резултат от проекта е откритието, че ски и туристическите зони, както и лифтовете са основните заплахи за разпространение на глухара и не трябвало да бъдат забранени. Един от изводите е, че видите ли, ски пистите ограничавали териториите на глухарите за „токуване“ /чифтосване/. Други важни неща, открити след усвояването на почти половин милион лева, засягат диетата на глухаря – менюто на големите включвало пъпки и листа на бял бор и смърч… При положение, че това са все неща, които ги пише в учебниците по биология, наистина ли е било нужно МОСВ да даде близо половин милион лева.“ е посочено в статията от 12.01.2016 г. Разпоредената от главния прокурор проверка по реда на надзора за законност по трите проекта на МОСВ е извършена от Върховна административна прокуратура. При тази проверка ВАП изиска цялата документация по проектите  от  Министерство на околната среда и водите. Проект „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ Алдомировско блато и защитени зони в общините Сливница и Драгоман” е  на стойност 918 243 лева, като 780 507 лева са осигурени от кохезионния фонд, а останалите 137 736 лева са осигурени от републиканския бюджет. Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца, като за осъществяването му са изразходвани 712 213 лева. Проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи“ е с договарящ орган МОСВ, а бенефициент  е Българска фондация „Биоразнообразие“. Общата стойност на проекта е 437 962 лева, като 372 268 лева са осигурени от кохезионния фонд, а останалите 65 694 лева са осигурени  от републиканския бюджет. От изисканите документи от МОСВ е потвърдена и и информацията от статията за лалугерите. След приключване на проверките от ВАП и анализ на фактите, изложени в статиите и в документите, изискани от МОСВ, са потвърдени съмненията в законосъобразността при упражняване на дейностите по управление и разходване на предоставените средства от Европейския съюз. Поради това  Върховна административна прокуратура е отправила три предложения до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ да извърши одит на дейностите по управление и разходване на средствата по трите проекта. Съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Наредба №Н-2/2009 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на ЕС, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е оправомощения орган, компетентен да извърши необходимите за целта контролни действия по отношение на посочените два проекта.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар

Jake
Напълно съм съгласен с Нестор. Тъпанари! ! !
Нестор
Всички, които сте коментирали тука, сте лоботомизирани глупаци. Само това мога да ви кажа. Зелените не са взели нито 1 лев от джоба ви. Но аз лично съм по-склонен да дам 100 лв за опазване на лалугерите, околкото за изливане на бетон или за винетка. Тия жалки статии няма да минат пред интелигентния българин. С тях може да заблуждавате бабичките, дето купуват билетчетата на Пеевски.
Додо
Хаха! Някои май се оака. То е лено да викаш под лифта срещу всеки бизнес план за гората, ама май евро-парите са се оказали доста сладки.
Вики
Това беззаконие трябва да бъде прекратено веднъж за винаги. Зелените са едни от хората, които най-много точат от нашите джобове, за да ни опазват уж природата. Ама ефект от това никакъв. Тук се е заформила е една от най-страшните схеми за източване на пари. Събират се по няколко НПО-та и се правят уж, че не се познават и дават самостоятелни оферти. Накрая все излизат с един астрономически цени. А ако се появи на търга някое НПО-, което не е от схемата и спечели, веднага се почват обжалвания и блокиране на проектите. Ей на това му се вика мафия и организирана престъпна група. Надявам се да има наказани и даже осъдени за всички далавери, които са въртели на наш гръб и на гърба на природата.
Огнянов
E то е ясно, че цялата дейност, която симулират е за усвояването на едни пари. Но беше крайно време някой да им спре кранчето!
Марги
Хайде сега да видим черно на бяло нашите видни еколози що за стока ще се окажат :)