Една година условно с 3 г. изпитателен срок за адвокат, измамил и обрал клиент

Адвокат бе осъден от Районeн съд – Варна за документно престъпление и обсебване на парична сума от негов клиент. 40-годишният И. Пенов бе признат за виновен по две повдигнати спрямо него обвинения – в документно престъпление по чл. 316, вр. чл.309, ал.1 от НК и в обсебване по чл. 206, ал.1 от НК. За всяко от деянията  съдът наложи отделни наказания, като след групиране определи той да търпи по-тежкото от тях - 1 година лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок. 40-годишният юрист беше признат за виновен в това,  че на 13 септември 2011 год. съзнателно се ползвал от неистински частен документ – адвокатско пълномощно, което представил по изпълнително дело пред частен съдебен изпълнител във Варна. За самото съставяне на пълномощното от него не може да се търси наказателна отговорност. Адвокатът действително бил упълномощен около месец преди посочената дата от свой клиент да го представлява по дело, във връзка със закупуването на  имот чрез публична продан във Варна. Междувременно търгът бил отменен, но подсъдимият не уведомил клиента си, че има право да получи обратно внесената от него продажна цена в размер на около 14 000 лева. Вместо това той се легитимирал като негов пълномощник и с неистинско пълномощно депозирал молба за възстановяване на внесената от клиента сума по адвокатската му сметка. Още на другия ден -  14 септември 2011 г., парите били преведени по банковите сметки на адвоката, той ги изтеглил и усвоил за свои лични нужди. В продължение на повече от година, клиентът редовно контактувал с адвоката си относно финализирането на процедурата за въвеждане във владение на имота, но разбрал за случилото се едва след лично посещение в кантората на частния съдебен изпълнител. Присъдата на Районен съд – Варна подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок пред Окръжния съд.  


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар