Две каруци, две резачки и 4,5 кубика дърва задържаха горските от СИДП за седмица

Две каруци, два моторни триона и 4,5 пространствени кубически метра дърва за огрев задържаха горските от Североизтока за изминалата седмица по време на 1114 проверки на ловци, риболовци, превозни средства и обекти за добив на дървесина. За разкритите нарушения са съставени 16 акта и един констативен протокол по Закона за горите. Моторните триони и 1 кубик дърва задържани в ДГС-Генерал Тошево. За изминалата седмица проверките в стопанството са 42, а разписаните актове са четири. 161 са проверките в ДГС-Добрич, като при една от тях са установени един кубик незаконно добити дърва за огрев. На извършителите са съставени два акта. Толкова са и актовете издадени на нарушители в ДЛС-Тервел. Проверките в стопанството са 117. Четири акта по Закона за горите са издали в ДЛС-Шерба. Един пространствен кубик незаконно добити дърва за огрев са задържали служители на стопанството, които са направили 27 проверки през седмицата. Две каруци и един пространствен кубик дърва за огрев са задържали служители на ДГС-Омуртаг, като на бракониерите са съставени 4 акта. Проверките в териториалното поделение за времето от 18.11 до 25.11.19.г. са 29.  С най-много проверки и през тази седмица остават ДГС-Търговище-262. Нарушения не са констатирани. Един констативен протокол са съставили в ДЛС-Черни Лом по време на една от 146 проверки в Поповско.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар