Депутат от ГЕРБ прибрал 500 милиона от ЧЕЗ

Обществени поръчки за 1 140 363 214,88 лв. нямат оповестен изпълнител и са на практика неоткриваеми за публиката в сайта на Агенцията за обществени поръчки. До тях може да се стигне единствено, ако знаете уникалния номер на поръчката, пише "Биволъ". Открит е този феномен в края на 2015 г, обработвайки отворените данни на правителството. Въпросните „тайни“ поръчки са основно от държавни предприятия като „Булгартансгаз“, предприятия, в които държавата има дялове като ЧЕЗ, но също и държавни агенции и министерства. За тези тайни договори не е посочен БУЛСТАТ номер или име на изпълнителя. За коментар беше потърсена АОП и се получи информация, че става дума за договори „сключени при прилагане на изключенията от приложното поле на закона“. „В тези случаи не се публикуват решения и обявления за откриване на процедури, поради което в РОП не се образуват преписки. Възложителите нямат задължение, да публикуват в РОП и информация за сключените договори. Ако желаят, могат да направят това, но информацията се публикува без допълнителна обработка. Това е и причината за невъзможността да се установи връзката между възложителя и изпълнителя през формуляра за разширено търсене“ – разясниха още от държавната агенция. След забележката, че все пак данни за договорите са налице, а достъпът до тях е непонятно защо ограничен, от АОП пуснаха отделен списък с тези договори, които за периода от 1.1.2007 до 31.12.2015 г. са 625 на брой на обща сума 1 140 363 214,88. До данните в сайта на АОП може да се стигне от линка към документа в резултатите за КОЙ. Така един по един може да се идентифициран и попълнят скритите изпълнители и да се видят интересни зависимости. Например излиза, че ЧЕЗ е дала близо 500 млн. на фирми на депутат от ГЕРБ Почти 40% или 478 463 533,19 лв. от милиард и нещо скрити договори се падат на ТЕЦ Варна, която е собственост на ЧЕЗ. Това са няколко големи договора за доставки на въглища, които са сключени с две фирми. 925 000 EUR за „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ“ ООД 1 900 000 EUR за“ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ“ ООД 34 212 500 EUR за“ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ“ ООД 54 948 000 EUR за“ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ“ ООД 46 512 000 EUR за „БУЛМИНЕРАЛ“ ООД 104 500 000 EUR за „БУЛМИНЕРАЛ“ ООД Общо: 245 822 500 млн. евро.ю „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ“ ООД е собственост на фирмата „КОМЕРСИАЛ“, която е собственост на фирма „МЕТАЛИК“, в която основен акционер е „ДЕЧКО КОЛЕВ – ИДА“ ЕТ. Едноличният търговец Дечко Колев пък е баща на Иван Дечков Колев, депутат от първия мандат на ГЕРБ, който преди да стане депутат е имал участие в“ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ“ и е бил управител на „МЕТАЛИК“. Проучването във фирмените регистри показа също, че „БУЛМИНЕРАЛ“ ООД е собственост на ЕВРОКУЕСТ ГРУП ЛИМИТИД АД (МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ) и има участие в ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕООД. Всички тези договори са сключени в периода 2010-2011 г., когато член на надзорния съвет на „ЧЕЗ България“ ЕАД беше Димитър Стефанов – Митко Каратиста, приближен до ГЕРБ и представител на фирми на Румен Николов – Пашата. Източници от централата на ЧЕЗ в Чехия разказаха, че назначаването на Каратиста е било условието на властта, за да може фирмата да работи в България. Чрез Каратиста и още един посредник, от фирмата са били източени стотици милиони лева. Това е ставало основно през обществените поръчки. Подобно нещо се е случило и в Албания, където обаче за разлика от България корупционните схеми на ЧЕЗ бяха разкрити и лицензът на ЧЕЗ беше отнет през 2013 г. Дали поръчки, които са разкрити, са били изгодни за ТЕЦ Варна не е ясно, но е ясно, че централата в крайна сметка беше затворена от ЧЕЗ, защото не отговаряше на евроизискванията. Привеждането на централата според екологичните стандарти не било финансово оправдано, обясниха тогава от електроразпределителното дружество. "Биволъ" зададе на ЧЕЗ въпроси дали въглищата са доставени и от кои производители са те. Оттам отговориха лаконично, че ТЕЦ Варна се отчита пред КЕВР. От ЧЕЗ уточниха също, че съгласно ЗОП за доставките на горива за производство на енергия не се прилагат процедурите за публичност. Списъкът с 625 скрити обществени поръчки съдържа и други интересни факти, които Биволъ разследва. Резултатите ще бъдат обобщени в подробен разследващ доклад, който ще бъде изпратен до правителството и до Европейската комисия. Източник Биволъ.бг


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар