Близо 13 кубика дърва, резачка и каруца са задържали служителите на СИДП за седмица

12,7 пространствени кубически метра дърва за огрев, един моторен трион и една каруца са задържани при проверки на територията на Североизточното държавно предприятие през седмицата. На нарушителите са съставени девет акта по Закона за горите и 3 констативни протокола. 8 кубика дърва са се опитали да присвоят бракониери от горските територии на ДГС-Генерал Тошево. Дървата са иззети, а на нарушители са разписани четири акта и един констативен протокол. И в ДЛС-Шерба отново има заловени бракониери, на които са съставени два акта. Служители на стопанството са задържали незаконно добитите от тях 3 пространствени кубически метра дърва за огрев. Каруца и 1,7 пространствени кубически метра дърва за огрев са задържали горските от ДГС-Варна, като за нарушението са издали четири акта и един констативен протокол. Един акт по Закона за горите са съставили за констатирано нарушение и служители на ДГС-Провадия. 1003 проверки са направили през изминалата седмица служителите на 18 стопанства от СИДП. 206 от тях са в обекти за добив на дървесина, а 371 в превозни средства. 360 ловци, 4 риболовци и 62 физически лица, които са извършвали различни дейности в гората, също са били проверени. Във всички стопанства на предприятието продължават и дейностите по превенция и недопускане на Африканската чука по свинете. Извършват се обходи и се дават дежурства във временните контролни пунктове. Проверяват се и сигналите за намерени мъртви животни, подадени на телефон 112 или към териториалните поделения по места.  


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар