Бизнесмен на съд за длъжностно присвояване на зърно за 2,5 млн лв от училище

Окръжната прокуратура във Варна предаде на съд бизнесмен за  длъжностното присвояване зърно на стойност близо 2, 5 млн. лева, представляващо особено тежък случай Бизнесменът Тинко Д. е предаден на съд от Окръжната прокуратура във Варна за длъжностно присвояване на 5 190 800 кг пшеница,  1 433 900 кг слънчоглед и 32 400 кг ечемик, поверени му да ги пази като собственик на зърнобаза в Провадия. Стойността на присвоените количества зърно възлиза на 2, 498 млн. лева. Длъжностното присвояване е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и е извършено като продължавано деяние. Престъплението по член чл.203, ал.1, във връзка с чл. 201, ал.1 от НК, се наказва с лишаване от свобода от 10 до 20 години. През периода от 4 юли до 3 октомври 2014 г. в град Провадия и във Варна, в качеството си на длъжностно лице - управляващ  и представляващ на “Тинком Инвест” ЕООД - Варна, подсъдимият Тинко Д. присвоил зърното на 7  земеделски производители, кооперации и юридически лица, като потърпевш от престъплението му е и Професионалната гимназия по селско стопанство в Провадия. Така училището било принудено да намали разходите за храна и карти за пътуване на учениците си, а учебният процес бил затруднен. В хода на разследването безспорно било установено, че през този период Тинко Д. сключил договори със седемте ощетени производители на зърно да съхранява произведената от тях продукция в зърнобазата на фирмата си в Провадия. По своята правна природа тези договори представляват влог на движими вещи – зърно. По договор бизнесменът поел задължение да съхранява, да пази с грижата на добър стопанин вложеното за съхранение зърно на вложителите и да им го върне при поискване от тяхна страна. По тези договори вложителите плащали насрещно право за съхранението на продукцията им. Вместо да изпълни поетите задължения с тези договори, Тинко Д. противозаконно, без знанието и съгласието на вложителите се разпоредил с произведеното от тях зърно, намиращо се в негова фактическа власт от момента на натоварването на зърното на камионите. Той продал вложената за съхранение земеделска продукция на тези вложители от името на собствените си фирми - „Тинком инвест“ ЕООД и „Агро тинком“ ЕООД. Взета му е парична гаранция от 20 000 лева Към момента на извършване на присвояванията на зърното на вложителите  Тинко Д. е бил подсъдим по дело за данъчно престъпление в особено големи размери, по което е бил признат за виновен. Според Окръжната прокуратура във Варна с получените от продажбите на зърното на вложителите суми той е заплащал данъчните задължения по наказателното дело срещу него. С присвоената чужда продукция, която продал, той погасявал задълженията на собствените си фирми към НАП, НОИ,  лизингови компании, разходи за транспорт и вноски по кредити. Всичко това сочи изключително висока степен на обществена опасност на деянието и на дееца, което и обуславя квалификацията на престъплението и като особено тежък случай.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар