Апелативна прокуратура – София бе домакин на работна среща по Програма за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение

Вчера, 08.10.2019 г., Апелативна прокуратура – София за поредна година посрещна магистрати от страни от Европейския съюз, в рамките на Програмата за обмен на мрежа за съдебно обучение. Чуждестранните колеги от Германия, Холандия, Полша и Белгия бяха приветствани от Албена Вутова, и.ф. административен ръководител на САП. Тя представи структурата на прокуратурата в България, нейните правомощия и компетентност. Беше обърнато внимание на спецификата на района на Софийската апелативна прокуратура и видовете престъпления, извършвани на нейната територия. Заместник апелативен прокурор Красимира Филипова запозна гостите с особеностите на въззивните производства в България и организацията на работата в САП, с оглед нейната компетентност. Въпросите, касаещи формите на международно-правно сътрудничество, бяха разяснени на чуждестранните магистрати от прокурор Иванка Трифонова. Тя детайлно се спря на механизма за изпълнение на съдебните поръчки, както и Европейската заповед за разследване по наказателни дела. Беше обърнато внимание върху дейността на съвместните екипи за разследване, в това число със съдействието на Eurojust. Прокурор Паулина Недялкова запозна гостуващите в САП колеги от ЕС с функциониращата в прокуратурата Унифицирана информационна система (УИС) и с възможностите, които тя предоставя. Освен случайното разпределение на делата, използваният програмен продукт улеснява измерването на натовареността, предоставя информация за срочността и статуса на прокурорските преписки, както и статистически данни, необходими за атестирането на магистратите. По време на работната среща прокурорите от Апелативна прокуратура – София отговориха на въпросите на колегите си от чужбина. Сред тях бяха такива, свързани с конституиране на частния обвинител, промените в Наказателно-процесуалния кодекс относно разследвания на дела, свързани с корупция по високите етажи на властта, реформите, предприети за преодоляване на пренаселеността в българските затвори и изпълнението на пилотното решение на съда в Страсбург по делото „Нешков и други срещу България“. В заключение представителят на Националния институт на правосъдието Станимир Керемидчиев подчерта успешното сътрудничество през годините със САП, в рамките на програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар