Адвокат сезира прокуратурата във Варна за невярно заключение на вещи лица относно канабис

Районна прокуратура - Варна бе сезирана за евентуални престъпления, извършени от вещи лица, описващи вреди от ползването на производни на марихуаната. Сигналът е подаден от адвокат Калин Ангелов от Движение "Промена". Той е по повод разпространено от Апелативната прокуратура във Варна съобщение, че на съд отиват двама, държали хашишово масло, а "от съдебномедицинската експертиза по делото става ясно, че употребата на вещества с високо съдържание на тетрахидроканабинол уврежда мозъчните структури, имунната, сърдечно-съдовата и репродуктивната система, белия дроб, кръвта, води до мутации в ДНК и рак“. Юристът посочва, че ако твърдението наистина е в експертизата, то става въпрос за невярно заключение и престъпление. Той прилага изследвания, в които няма данни за посочените увреждания. Документите са от Световната здравна организация, Европарламента и научни изследвания. Следва самото съдържанието на сигнала: До Районна прокуратура – Варна
СЪОБЩЕНИЕ за извършено престъпление от Калин Апостолов Ангелов, член на Софийската адвокатска колегия, с личен адвокатски номер № 1400277310 адрес: гр. София, ул. Средна гора № 32, ап. 10, 0899157031 Правно основание чл. 209 НПК
Уважаеми г-н/г-жо Прокурор от Районната прокуратура на гр. Варна, на 25.11.2019г. в сайта на Апелативна прокуратура – Варна излезе съобщение под заглавие „Окръжната прокуратура във Варна предаде на съд двама подсъдими, държали с цел разпространение хашишово масло за над 14 000 лева“. В прессъобщението се открива твърдението, че „от съдебномедицинската експертиза по делото става ясно, че употребата на вещества с високо съдържание на тетрахидроканабинол уврежда мозъчните структури, имунната, сърдечно-съдовата и репродуктивната система, белия дроб, кръвта, води до мутации в ДНК и рак.[1] Намирам, че ако подобно твърдение се открива в съдебномедицинската експертиза то експертът или експертите, които са я изготвили са извършили престъпление по чл. 291 от НК, а именно като вещи лица пред органи на властта съзнателно (или по непредпазливост) са дали невярно заключение. Тетрахидроканабинолът е вещество, което е изследвано многократно и по най-различни поводи. Медицинските му свойства са признати практически в целия свят, но за ефекти, като описаните в съобщението на прокуратурата, не се съобщава никъде в научната литература. В тази връзка представям ви и следните документи: „ Cannbis and Cannabis Resin – Доклад, подготвен за 38-та среща на Експертния комитет за зависимости, към Световната здравна организация; Medical Use of Cannabis and Cannabinoids – Questions and Answers for Policymaking – Издание на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркомании; Adverse effects of cannabis – статия публикувана в THE LANCET, Vol 352 November 14, 1998; Използването на канабис за медицински цели – Резолюция на Европейския парламент от 13.02.2019 относно използването на канабис за медицински цели (2018/2775(RSP)) От тези документи може да се извлече значителна научна база относно възможността канабисът и Тетрахидроканабинолът да бъдат ползвани в медицината, както и потенциалните рискове от употребата му. Никъде обаче няма да се открие и дума за това, че сама по себе си „употребата на вещества с високо съдържание на тетрахидроканабинол уврежда мозъчните структури, имунната, сърдечно-съдовата и репродуктивната система, белия дроб, кръвта, води до мутации в ДНК и рак.“ С оглед на горното, моля да направите проверка по случая и, ако наистина в представената експертиза е посочено, че „употребата на вещества с високо съдържание на тетрахидроканабинол уврежда мозъчните структури, имунната, сърдечно-съдовата и репродуктивната система, белия дроб, кръвта, води до мутации в ДНК и рак.“, да образувате наказателно производство срещу вещото лице/вещите лица за извършено престъпление по чл. 291 НК. Това е така, тъй като същите или съзнателно са дали невярно заключение или са дали заключение в област на науката, по която нямат специални знания. И в двата случая обаче е извършено престъпление против правосъдието на Република България.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар