120 пъти над нормата са цианидите в р. Юговска. Повдигнаха обвинения на шефовете, запушиха тръбите

Незаконната тръба, от хвостохранилището на “Лъки Инвест” АД, както и двете дренажни тръби, посредством които беше допуснато умишлено заустване на производствени води в река Юговска, вече са запушени.  Това установи извънредна проверка на РИОСВ-Смолян, извършена днес около обяд, съобщиха от инпекцията. По време на изненадваща проверка от вчера, на място беше констатирано, че фирмата-нарушител е монтирала незаконни тръби, през която е станало замърсяването на реките Юговска и Чепеларска. Премахването на незаконните съоръжения е в изпълнение на предписание на екоинспекцията от вчера, когато беше констатирана причината за безпрецедентното замърсяване на реките Юговска и Чепеларска с цианиди. Районна прокуратура – Асеновград повдигна обвинение на двама души за допуснатото в събота замърсяване на река Юговска с цианиди. Днес към наказателна отговорност са привлечени управителят на дружество и отговорникът на хвостохранилището. Те ще отговарят пред закона за това, че на 22 февруари 2020 г.,“ в съучастие, като извършители, са допуснали да се замърси водно течение – водите на река Юговска, чрез изтичане на цианид в реката, като с това са ги направили опасни за хора, животни и растения, както и негодни за ползването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопанси цели – престъпление по чл. 352, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от Наказателния кодекс“. Двамата обвиняеми са задържани с постановления на наблюдаващия прокурор за 72 часа. Предвиденото от закона наказание за престъплението, в което са обвинени, е „лишаване от свобода“ от една до пет години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева, уточниха от Районната прокуратура в Асеновград . В същото време проверка от всички органи има и днес за това дали са взети мерки от предприятието за запушването или премахването на криминалната тръба от Обогатителната фабрика, от която се замърсиха реките и дали има цикъл на производство, научи "Марица".
Още вчера при проверката на министъра оттокът по тръбата е бил спрян, но тя по принцип не трябвало да съществува изобщо и трябва или да се премахне, или да се запуши, така че окончателно от нея да не тече никога хвост. Какви са резултатите от проверките ще се разбере най-рано следобед днес. Още снощи "Марица" предаде съобщението от Басейнова дирекция, че са силно завишени стойностите на свободни цианиди от анализа на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището - Лъки2. Резултатът е 12 милиграма на литър при норма на отпадъчни води 0,1 мг/л. Аналогични са и показатели от тръбите, отвеждащи дренажни води – 13 милиграма/литър. Тези стойности още веднъж потвърждават, че незаконно заустените води са с характер на отпадъчни и са източника на замърсяване на водите в реките Юговска и Чепеларска. "В река Юговска, преди заустването на отпадъчните води от хвостохранилището не се открива наличие на свободни цианиди, а след заустването – тяхната концентрация превишава максимално допустимата концентрация (7 микрограма при норма 5 микрограма). При устието на река Юговска е установена същата наднормена стойност на свободни цианиди. В пробите от всички 7 пункта по р. Чепеларска и р. Марица не са установени концентрации на свободни цианиди", съобщават от Басейнова дирекция. В ареста са двама представители на дружеството - управителят, 84-годишният Любен  Тренев Васев и шефът на Хвостохранилището - 55-годишният Румен С. Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището - Лъки 2 - 12 милиграма/л при норма на отпадъчни води 0,1 милиграма/л. Аналогични са и анализираните показатели от тръбите, отвеждащи дренажи води –  13 милиграма/л. Тези стойности  още веднъж потвърждават, че незаконно заустените води са с характер на отпадъчни и са източник на замърсяване на водите в реките Юговска и Чепеларска. Това съобщи областният управител Дани Каназирева по данни на Басейнова дирекция. От направените анализи е установено, че в река Юговска, преди заустването на отпадъчните води от хвостохранилището, не се открива наличие на свободни цианиди, а след заустването тяхната концентрация превишава максимално допустимата концентрация (7 микрограма при норма 5 микрограма). Както съобщихме днес по-рано, при устието на река Юговска е установена същата наднормена стойност на свободни цианиди. В пробите от всички 7 пункта по р. Чепеларска и р. Марица не са установени концентрации на свободни цианиди. По случая с поредното замърсяване Каназирева е разговаряла и с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, тъй като министерството е страна по концесионния договор с „Лъки Инвест“ АД и като концедент следи за изпълненията на задълженията на концесионера. Министър Теменужка Петкова е разпоредила незабавно извършване на проверка. Източник: Марица


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар