Обявиха пожароопасен сезон за всички области в страната

Възникването на 99% от пожарите в периода 13-23 април отново е причинено от човешко действие или бездействие Обявен е пожароопасен сезон за всички области в страната, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) към Министерството на земеделието, храните и горите, информира Дарик. ИАГ призовава всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън на открито, в т. ч. и в земеделски земи. Човек, забелязал пожар в горски или земеделски територии, незабавно трябва да се обади на тел. 112, което ще спомогне за бързото му локализиране и организиране на неговото потушаване. Със заповеди на областните управители е обявен пожароопасен сезон в горските територии за всички области в страната. За отделните области периодът е различен, поради спецификата на съответния район, но се обхващат месеците март - ноември. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии. Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях са задължени да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за тази цел места. За периода от 13 до 23 април т.г. са възникнали 31 пожара в горските територии в страната. Пожарите са преминали низово и са засегнали площ от 1678 дка в иглолистни, широколистни и смесени насаждения, както и незалесени площи, попадащи в горските територии. В потушаването на пожарите са участвали 150 служители на териториалните поделения държавни горски/ловни стопанства, 104 служители от структурите на Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", както и 76 доброволци. Възникването на 99% от пожарите през горепосочения период отново е причинено от човешко действие или бездействие, се посочва в съобщението.Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар