"Солвей Соди" разпределя 175.806 млн. лева дивиденти

Общото събрание на едно от най-големите индустриални предприятия в България - "Солвей Соди" в Девня, реши да разпредели дивидент в общ размер на 175.806 млн. лева или 27,70 лева на акция преди данъчно облагане. Общото събрание реши да разпредели дивидент в общ размер 175.806 млн. лева или 27,70 лева на акция преди данъчно облагане, платим на акционерите от 6 юли 2016 г. Акционерите физически лица ще могат да получат дивидента чрез клоновете на "Сосиете Женерал Експресбанк" в страната от 6 юли до 31 декември 2016 г. Приетият годишен финансов отчет показва печалба на дружеството преди облагане през миналата година в размер на 175.842 млн. лева. През 2015 г. беше пусната новата вакуумна абсорбционно-дестилационна инсталация, която доведе до намаляване на консумацията на пара при содовото производство, на твърдо гориво и на емисиите на СО2. Най-големият завод в Европа произвежда синтетична калцинирана сода с капацитет 1,5 млн. тона годишно. "Солвей Соди" беше приватизиран през 1997 г., като основни акционери в него са международната химическа група "Солвей" /75%/ и турската "Шишеджам"/25%/.

Източник: Кръстина Маринова, Труд
Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар