Ремонт направи Търговския регистър недостъпен онлайн

Поради планирано въвеждане на нова функционалност в информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 27.12.2018 г. от 17:30 часа до 18:00 часа, няма да бъдат достъпни електронните услуги на портала на регистъра. Агенцията по вписванията и регистрите, които са част от нея, са стратегически обекти, и като такива са обект от националната сигурност, гласи решение на Министерски съвет.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар