Одобрени са схеми за над 106 млн. лв. в подкрепа на бизнеса за заетост и обучение

За 50 млн. лв. е схемата за ваучерите за надграждане на личната квалификация и компетентности

Операции на обща стойност 106,5 млн. лв., голяма част от тях в подкрепа на бизнеса и човешките ресурси в България, са одобрени на петото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) 2014-2020 г., съобщават от социалното министерство. Чрез тях работодателите в различни сектори ще могат да повишат уменията на заетите при тях и в същото време, според нуждите им, да обучат неактивни и безработни лица, които да наемат след успешното приключване на обученията. До края на годината ще бъде стартирана иновативна операция, в която за първи пътработодателите ще имат възможност сами да определят в кои периоди служителите в предприятията ще работят и в кои ще се обучават. По този начин работодателите със сезонност в дейността ще планират според интензитета си обученията, в които да се включат работещите при тях, както и безработните или неактивни лица, които ще наемат допълнително. Друг нов подход към обученията на заети ще предостависхемата „Специфични обучения за заети“, насочена към повишаване производителността на труда и създаване на устойчива заетост чрез уникални за всяко предприятие обучения. Те ще се провеждат по конкретни програми, съобразени със спецификата на работните места. Комитетът одобри и операция на стойност 50 млн. лв., която ще се реализира чрез т.нар. „ваучерен механизъм“, познат и търсен от работещите за надграждане на личната квалификация и компетентности. Операцията ще подкрепи заети лица със средно или по-ниско образование, които са най-уязвими от загуба на работното място и срещат големи трудности при прехода към нова работа. Нова операция на стойност 5 млн. лв. ще реализира дейности за подготовка на бъдещи предприемачи. Операцията ще предостави комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на идеите си за бизнес дейности, придобиването на нужни за управлението и развитието им знания и умения и разработването на жизнеспособни планове за реализация на успешна стопанска дейност. Желаещите да развиват собствен бизнес ще имат възможност за насочване и достъп до кредитен ресурс чрез финансовите инструменти на ОП РЧР и ще могат да ползват допълнителни консултации в стартовия период за своето устойчиво развитие като предприемачи. Одобрена е и дългоочакваната промяна със силен социален отзвук – управляващият орган подготви промени в операция „Независим живот“. По специфични за тази операция критерии и след оценка на необходимостта някои общини ще могат да получат повече средства от първоначално определения лимит. Източник: Инвестор Автор: Евгения Маринова


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар