Нов, алтернативен данък за таксита?

Група депутати от различни парламентарни групи предлагат да се въведе нов, алтернативен данък, с който да се облага дейността на такситата по превоз на пътници. Предложението за промяна в Закона за местните данъци и такси е внесено днес в деловодството на Народното събрание. То предвижда за всички останали дейности превозвачите да се облагат по Закона за корпоративното подоходно облагане или Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Поправките са внесени от Диана Йорданова(ГЕРБ), Станислав Иванов (ГЕРБ), Петър Кадиев (АБВ), Искрен Веселинов (Патриотичен фронт), Петър Петров (БДЦ), Атанас Ташков ГЕРБ, Клавдия Григорова-Ганчева (ГЕРБ), Свилен Иванов (ГЕРБ).

Предложението се отнася както за тези шофьори, които работят за своя сметка като регистрирани превозвачи, така и за тези, които имат удостоверение за регистрация от изпълнителния директор на "Автомобилна администрация" или от съответната община.

Предвижда се конкретният размер на данъка да се определя с наредба на съответната община като бъде в определени граници - от 400 до 1000 лева за година. Данъкът ще се дължи за всеки отделен автомобил, с който се извършва превоз на пътници. Той ще се декларира до 31 декември на предходната година и ще се плаща на две вноски - до 31 декември на предходната година и до 30 юни на годината, за която е дължим на общината. За предплатения данък ще се прави отстъпка от 5 на сто.

Депутатите предлагат и въвеждането на изисквания към водачите на таксита, някои от които съществуват и в момента. Сега се предлага кандидатите да не са били глобявани за шофиране с аклохол в кръвта между 0.5 и 1.2 промила.

С промяна, която да се отрази в Закона за автомобилните превози, се предлага разрешението за превоз на пътници да бъде едногодишно. Записани са и правилата, по които се дават отказ за издаване на разрешение или се прекратява издадено вече, тъй като те в момента не са уредени в закона.

Предвиден е преходен период за издадените вече разрешения за превоз на пътници, който обаче не може да надхвърля 31 декември 2017 г.

През декември парламентът вече гласува промени в Закона за автомобилните превози, които предвиждат от 1 април да е задължението таксиметровите услуги да се извършват само от превозвачи или наети по трудов договор от тях шофьори, като водачите плащат данъци и осигуровки. Другата възможност е водачът сам да се регистрира като превозвач.

Източник: Дневник
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар