Над 5 млрд. лв. дефицит заложен в бюджета за следващата година

Мерките за подпомагане на икомиката и хората заради кризата, предизвикана от пандемията, ще доведат до над 10 млрд. лв. дефицит за тази и следващата година. Това става ясно от проекта за бюджет за 2021 г., публикуван на сайта на финансовото министерство.

Планираният за тази година дефицит е 4,4% от БВП или над 5,2 млрд. лв. За следващата сумата е по-голяма и е почти 5,5 млрд. лв. Ако хипотетично се елиминира ефектът от мерките, свързани с пандемията от COVID-19, дефицитът за 2020 г. възлиза на 2% от БВП, посочват от финансовото министерство.

Макрорамката

Заложените приходи за догодина са 47,645 млрд. лв., а разходите са 52,532 млрд. Според прогнозите на финансовото министерство дефицитът ще падне до 1,9% от БВП през 2022-а и до 1,8 на сто за 2023 г. Отражение върху свиването през тези две години ще окаже придобиването на бойна техника и нов тип боен самолет.

Приоритети

Доходите, образованието, здравеопазването, социалната и пенсионната политика и отбраната са сред основните приоритети на бюджет 2021.

От 1 януари 2021 г. минималната заплата се вдига от 610 на 650 лв., като размерът се запазва до 2023 година. Дават се допълнително над 410 млн. лв. за заплати на учители и непедагогически персонал. Предвидени са и парите за 30% увеличение на заплатите в администрациите, натоварени с дейности по овладяване на пандемията. Догодина се вдигат с 10% и възнагражденията в останалата администрация и съдебната власт.

474 млн. лв. допълнително са заложени, за да стане минималната пенсия от 1 януари 300 лв., а още 94 млн. отиват за по-големия таван - от 1200 на 1440 лв.

 884,2 млн. лв. ще струва вдигането на всичи пенсии с 5% от 1 юли. За плащането на 50 лв. добавки до март догодина са заделени 318 млн. лв.

За 2021 г. разходите за отбрана възлизат на 1,69 на сто от БВП, което е с 0,05% повече от заложеното в националния план. До 2024 г. парите за армията трябва да стигнат 2% от БВП. Догодина ще има еднократни трансфери за подпомагане на общини с население под 30 000 жители, които нямат достъп до общата субсидия. Това са основно такива, при които има намаление от данък върху недвижимите имоти с повече от 5% и от туристически налог с над 15%.

Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране през 2021-2023 г. се очаква в края на периода държавният дълг да достигне до ниво от 38,9 млрд. лв. Дългът на България в края на следващата година ще се увеличи до 28,2% от БВП при 25,6 на сто за тази. Предвижда консолидираниян дълг да бъде в диапазона 27,5-29,4% от БВП в края на 2023 година.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар