Един от най-красивите курорти в България продава активи за 2,5 млн лв

Дружеството отново се опитва да реализира хотел "Еделвайс" в "Боровец", както и хотел "Янтра" в Габрово

"Албена инвест холдинг" АД иска да продаде хотелите "Еделвайс" и "Янтра", става ясно от консолидирания и неконсолидирания отчет на дружеството за първото тримесечие на 2016 г. Документите са публикувани чрез БФБ-София. С протокол на Надзорния и Управителния съвет от 14 март 2016 г. е дадено съгласние на Съвета на директорите на дъщерното "Соколец – Боровец" да обяви за продажба хотел "Еделвайс" в к.к. "Боровец" за не по-малко от 1,301 млн. лв. с ДДС, както и бирария "Шумнатица" за не по-малко от 21 040 лв. с ДДС. Със същия протокол е разрешено на Съвета на директорите на "Хемустурист" АД да обяви за продажба хотел "Янтра" в гр. Габрово при цена не по-ниска от 1,162 млн. лв. с ДДС. Разрешено е и на "Албена Автотранс" АД да продаде газ станция за сумата от 15 000 лв. без ДДС. Общата сума на предлаганите за продажба активи е 2,5 млн. лв. Хотел "Еделвайс" и хотел "Бор" в к. к. Боровец са основните активи на дъщерното "Соколец-Боровец" АД. Хотел "Бор" има 48 двойни стаи, а хотел "Еделвайс" е със 70 стаи. За продажбата на хотел "Янтра" има обява и в сайта на самия хотел, като там е публикуван и идеен проект за реконструкция в офис сграда. През март 2014 г. Красимир Станев, член на Надзорния съвет на "Албена инвест холдинг" АД, обясни, че хотелите "Бор" и "Еделвайс" се предлагат при минимална цена от 2 млн. евро, но интерес няма. Според Станев проблемът в "Боровец" е породен от неуспех в преговорите с общината за закупуване на земята под хотелите. През 2015 г. "Албена инвест холдинг" АД продаде участието си в "Складова техника" АД от 31,88% за сумата от 1,37 млн. лв. Вчера бе обявено началото на процедура за вливане на "Албена инвест холдинг" АД в "Албена" АД. Именно дял от 20,57% в "Албена" АД е основният актив на холдинга, оценен на 42,7 млн. лв. към 31 март 2016 г. На 8,15 млн. лв. е оценено участието в "Алфа консулт 2000" ЕООД, на 3,9 млн. лв. това във "Фохар" АД и на 3,18 млн. лв. в "България – 29" АД. Последните две имат имоти в София. "Фохар" АД притежава имот с площ 37 170  кв.м., към които има и прилежащи монолитни сгради, в квартал "Бояна", в непосредствена близост до Околовръстен път. Сградният фонд на "България-29" АД е разположен на площ от 52 000 кв.м., като включва две производствени халета, складове и офис сгради. Отдаваните под наем площи се намират в непосредствена близост до булевард "Цар Борис III" и Околовръстен път в София. Дружеството "Алфа Консулт 2000" ЕООД е част от портфейла на "Албена Инвест Холдинг" АД. Предметът му на дейност е консултантски и управленски услуги, обучение квалификация и преквалификация на специалисти в областта на управлението. Основната дейност на дъщерното дружество се състои в управление на земеделски земи, като фирмата е крупен собственик на масиви из цялата страна, според информацията в сайта на холдинга. Дружеството отдава земеделски земи под аренда. Собственик е и на нов луксозенбизнес самолет ТВМ 850- LZ-TBM. LZ- ТВМ е експлоатиран от авиационния оператор "Интерскай - Лесново", за полети предимно в Европа, пише в сайта на холдинга. Акциите на "Албена инвест холдинг" АД поскъпват с 25% за последните 12 месеца до 7,88 лв. за акция и 43 млн. лв. пазарна капитализация. Само вчера поскъпването е със 17,6% след новината за вливането в "Албена" АД. През юни 2015 г. беше разпределен брутен дивидент от 0,5 лв. на акция. Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Източник: Инвестор Автор: Мариян Йорданов, Миглена Иванова


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар