4 млн. лева борчове има най-солидният данъчен длъжник на НАП – Варна

Със солидната сума от 4 млн. лева „виси“ длъжник пред ТД на НАП – Варна,  е записано в годишния отчет на данъчните за 2015 г. За 12 месеца са направени 1500 ревизии на физически лица и фирми в седемте области, които НАП обслужва. Приходите, събрани за изтеклата година, са 1,5 млрд.лв., като офисът във Варна е преизпълнил заложеното 103 процента, а русенският – 101,73 процента. Според Мирослав Нонев, директор на дирекция „Събиране“, чрез въведената система за управление в ТД на НАП се обменя информация с дирекциите „Контрол“ и „Приходи“. В средата на т.г. ще има връзка и с информационните масиви на Областната дирекция на МВР– Варна. Така ще се избегне некоректност в преписките, получавани в НАП от МВР, ако гражданите са си издължили актове и глоби по линия на КАТ и прочие. Чрез системата за управление „Събиране“ първо са били селектирани длъжниците със задължения над 100 000 лв., след това на мушката са били хванати и тези с борчове от 50 000 до 100 000 лв. Установено е, че към момента на територията на НАП – Варна, има 476 длъжници с данъчни задължения над 100 000 лв. 1779 пък са с борчове между 50 000 и 100 000 лв. Новост е селектирането на физически и юридически лица със задължения над 5000 лв. Те са и най-много – 18 233. Става въпрос за неплатени данъци през последните 10 години, какъвто е давностният срок. Според ръководството на приходното ведомство във Варна целта не е да се притискат длъжниците, тъй като данъчните служители не са наказателна бригада, а да се дисциплинират. На закъснелите да се издължат се дава възможност да разсрочват, обясняват им се възможностите да погасяват на части борчовете си. Разбира се, има и такива, които преживяват неприятни срещи със съдия - изпълнител. Затова и доброволните плащания имат най-голям дял в приходите на НАП за миналата година. Много малко от данъчно задължените фирми нямат възможност да погасяват задълженията си и са започнали да го правят. При извършените през 2015 г. ревизии са установени над 180 млн.лв. задължения и са съставени 18 330 акта за нарушения. 122 000 лв. средно е бил размерът на един един акт. В разбивката влизат: 2 млн.лв. осигуровки, 133 млн.лв. ДДС и 25 млн.лв. корпоративен данък. Снимка Спътник бг


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар