10 000 лв. глоба за НЕК заради замърсяването на р. Въча край Кричим

10 000 лв. глоба ще бъде наложена на НЕК ЕАД заради замърсяването на изтичащите води от ВЕЦ „Въча 1” в р. Въча. Наказанието е заради констатирано превишение на съществуващата норма за нефтопродукти в повърхностни води - "без видим филм и мирис", припомня Дарик. Проверката по сигнал за замърсяване на река Въча в района на град Кричим беше извършена на 13.12.2019 г. от съвместен екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив и Регионална лаборатория - Пловдив. Тя започна след подаден сигнал в пркуратурата от кмета на Кричим Атанас Калчев. Установено беше, че от мястото на изтичане на преработени води от ВЕЦ „Въча 1” на промеждутъци се оттичат в реката петна (филм) на повърхността на водното течение.  Взетата тогава проба повърхностни води беше изпитана по няколко показателя: температура, активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати (като фосфор), общ фосфор (като фосфор), желязо, манган, мед, цинк, калциево-карбонатна твърдост и нефтопродукти. Анализът на резултатите е извършен съгласно Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води.  Протоколът от изпитване на повърхностни води на Регионална лаборатория - Пловдив показва, че по  време на вземане на пробата е установен видим филм на повърхността на водата, а резултатът от изпитването показва стойност за нефтопродукти 0,24 mg/l.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар