ЕНЕРГО-ПРО даде възможност за разсрочване на сметките

По време на предстоящите празнични почивни дни от 17 до 20 април на ЕНЕРГО-ПРО няма да преустановява електрозахранването на територията на Североизточна България, съобщават от дружеството. Клиентските центрове на компанията няма да работят, но клиентите могат да използват различните безкасови начини, които компанията предлага за плащане на сметки за консумирана електроенергия: -По банков път чрез директен дебит, банкомат или платежно нареждане -По Интернет чрез електронно банкиране или през системата за електронно плащане еРау.bg. Срокът за плащане на битовите сметки за клиентите на ЕНЕРГО-ПРО беше удължен с 10 дни заради въведеното от Народното събрание извънредно положение. В случай че клиент на компанията среща затруднение да погаси задължението си за консумирана електроенергия в допълнително дадения период, той може да поиска разсрочване. За целта клиентите трябва да се свържат с компанията на телефон 0700 800 61 или да посетят някой от клиентските центрове. Всяко поискано разсрочване на сметка ще бъде разглеждано отделно и ЕНЕРГО-ПРО ще предложи индивидуална схема за изплащане на дължимите суми в зависимост от конкретния случай. Електроразпределение Север ще осигури 61 дежурни аварийни екипи, които да обезпечат непрекъснатост на електрозахранване на клиентите в празничните дни. Дежурните електромонтьори ще са на разположение без прекъсване за извършване на неотложни ремонтни дейности с цел отстраняване на евентуални повреди по електроразпределителните съоръжения. Сигнали за възникнали аварии клиентите могат да подават на денонощния телефон на дружеството 0700 161 61. Диспечерските центрове на компанията ще работят 24 часа в денонощието, за да осъществяват управлението на електроразпределителната мрежа и да координират действията на дежурните звена. В периода на Великденските празници в сила е и преустановеното извършване на планови ремонти по мрежата, което беше наложено след обявяването на извънредно положение в страната и ще продължи до неговото отпадане. От въвеждането на извънредното положение електроразпределителното дружество в Североизточна България не е прекъсвало електрозахранването на битови клиенти за неплатени сметки, а стопанските клиенти бяха максимално облекчени със споразумения за разсрочване. За периода 13.03-09.04.2020 г. не са начислявани лихви за забава на стопански и битови абонати с просрочия. ЕНЕРГО-ПРО призовава клиентите за редовно заплащане на сметките с цел гарантиране на стабилността на електроенергийната система и така нужната надеждност в настоящата криза за болници, обществени инстанции и въведената дистанционна работа и обучение. В тази връзка редовно се проверява захранването на болниците и се поддържа контакт с Министерство на енергетиката.

СПЪТНИК винаги горещо е помагал на независимите частни сцени! Защото нашата любов и съпричастност е тяхната единствена субсидия! Да го направим заедно сега! ТУК!
Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар