Авторитетни юристи не желаят да ги свързват с продукцията на Народното събрание

Съветът по законодателството към Народното събрание не е похарчил нито един лев, защото експертизата му не е била потърсена по нито един от законопроектите, разглеждани в парламента. Това разкри председателят на съвета проф. Огнян Герджиков и по този повод предложи на ръководството на Народното събрание съветът да бъде закрит поради неизползване на неговите възможности. За БНР проф. Герджиков коментира, че много от членовете на този съвет, които са авторитетни юристи, не желаят имената им да бъдат свързани с продукцията, която излиза от Народното събрание. "Вече от една година и малко отгоре нищо не се случва. Бяхме полезни в края на 2017 годината с два законопроекта. Единият беше особено важен - нов АПК - бяхме написали 45 страници обосновано, мотивирано становище, което накара законодателя да се вслуша и да отложи с 6 месеца за преработване този АПК", коментира бившият служебен премиер. Герджиков изтъкна, че след това експертизата на Съвета не е била търсена: "Стига толкова сме бавили законотворците с нашите изисквания за едно съвършено законодателство", иронично подметна Герджиков. "Положението е тревожно, защото няма усещане в отговорните фактори за това колко важно нещо е законодателният процес", коментира юристът и изтъкна, че у нас има качествени закони , приемани през 1949-1951 година, които още са в сила с малки изменения и допълнения. "Кодексът за социално осигуряване влиза в сила от 1 януари 2000 година и към днешна дата е променян 134 пъти, защото се работи "на парче", по метода "проба -грешка" без да се привличат качествени юристи. По онези закони отпреди 70 години са работили най-добрите български юристи от старата школа. Те са работили с разбиране за висок професионализъм, а сега го няма този професионализъм. Тъкмо бяхме решили, че създавайки този Съвет по законодателството ще се внесе повече професионализъм, те ни използваха два месеца и половина и дотам бяхме", обрисува той нерадостната картина в парламента. "Липсата на професионализъм в много области ни пречи да направим онзи прогрес в обществото, който българските граждани чакат", коментира бившият председател на Народното събрание.


Автор: Владимир Николов
Напиши коментар