Административният съд не откри високи такси на ЧСИ-та

Петчленният състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на тричленката за таксите на частните съдебни изпълнители за събиране на парични вземания, съобщиха от ВАС.

Делото е за последното изменение на т.26 от раздел II "Пропорционални такси" на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, прието с постановление на Министерски съвет №52/05.03.2013 г. То беше отменено от първата инстанция на ВАС на 12 май 2020 г.

След това срещу решението на тричленния състав на ВАС бе обжалвано и от Министерския съвет, и от Камарата на частните съдебни изпълнители и от министъра на правосъдието.

Според ВАС, с последното изменение на Тарифата минималният размер на таксите е бил намален и няма пропорционални такси, които да са над десет процента от цената на вземането, което е било възможно преди оспореното изменение.

Така е постигната целта на изменението на тарифата. Тя е и в пълно съответствие с нормата на чл. 83, ал. 2 Закона за частните съдебни изпълнители, изискваща сборът от всички пропорционални такси да не надвишава една десета от задължението.

Според петчленния състав на ВАС, тричленката неправилно е преценила, че не са постигнати промените. От петчленката смятат, че решението противоречи на чл.6 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и непостига поставената цел за намаление на икономическата тежест и подобряване на бизнесклимата и задлъжнялостта в страната.Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар