420 лева минимална работна заплата от днес

От днес минималната работна заплата се увеличава с 40 лева и става 420 лева. Освен минималната работна заплата от днес се увеличава и линията на бедността - доходът, нужен за задоволяване на основните потребности на един човек у нас, става 300 лева. Средномесечният доход на член от семейството, който се използва за изчисляване на различните видове семейни помощи, се запазва на 350 лева, но от 1 юли става 400. Детските добавки ще бъдат отпускани по нов модел - според броя на децата. Така за едно дете родителите ще получават 37 лева, за две - 85 лева, за три - 130 лева, а за 4 - 140 лева. За всяко следващо дете ще се полагат по 20 лева допълнително. Малко по-висока ще бъде и еднократната помощ за раждане на трето дете - от 250 лева тя става 300. От средата на годината пенсиите също ще бъдат увеличени - с 2,5%, изчислени по швейцарското правило. От днес работодателите задължително трябва да подават декларациите към болничните листове на служителите си по електронен път, с електронен подпис, ако са над 10 броя. Ако са до 2 броя, подаването може да стане на хартия или на електронен носител.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар