221 хиляди лева за ремонт на столовата на депутатите

Наред със строителството на новата пленарна зала на депутатите в бившия Партиен дом, администрацията на Народното събрание се е загрижило и обедите им да преминават в ремонтирана столова. Така че е пусната обществена поръчка за основен ремонт на стойност 221 000 лева. Столът в сградата на Народното събрание на пл. "Александър І"де не работи вече от две години. Скоро това трябва да се промени, защото в обществената поръчка е заложено основният ремонт да бъде завършен 4 месеца след началото на строителните дейности. Бюфетът се намира на сутерена в сградата и е с обща площ 600 кв. м, от които в 450 квадрата са разположени масите за хранене, а останалите са обслужващи помещения. Едно от изискванията е салонът за хранене да бъде разделен с декоративни подвижни преградни стени на две зони за обслужване на служителите и гостите, като се уточнява, че за тях могат да бъдат въведени и други условия като нива на достъп за определени времеви периоди. В помещенията ще има 30 маси и 180 стола. Като изискване е заложено да предвидят две огледални линии на самообслужване, които да включват топли и студени секции за салати, супи, готвени ястия, десерти. Напитките да бъдат изнесени отделно от линията на самообслужване. Задължително трябва да се осигури достатъчно място за клиентите между касите и линията на самообслужване, за да не се получават опашки. Изходът от линията за самообслужване ще бъде през самостоятелно обособен касов възел. Отделно ще бъде обособена специална зала, в която да се хранят делегации и гости на парламента. В изискването е записано да се запазят облицовките по стените и колоните от врачански варовик, но те ще бъдат почистени основно. Ще се запази и мозайката на пода. Ремонтът на бившия Партиен дом, където законотворците ще заседават под стъклен купол, започна на 31 октомври 2016 г. Бъдещата пленарна зала ще е амфитеатрално разположена. Депутатските банки ще са в 12 реда, като денивелацията между най-долния и най-горния ред ще е 1,70 метра. Широчината на банките ще бъде около 90 см. Президиумът ще е долу, като там ще са местата за председателстващите, а под тях - тези за премиера и министрите. Предвидени са и официални ложи за патриарха, президента и вицепрезидента, разположени симетрично от двете страни на президиума, ложи за официални гости, чуждестранни гости и представители на дипломатически корпус и журналисти.


Автор: Владимир Николов
Напиши коментар