Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) поиска оставката на министъра на туризма Николина Ангелкова.

Като мотиви за оставката на Ангелкова АБТТА посочва отсъствието на адекватна реакция от страна на ръководеното от нея ведомство спрямо десетки становища и експертни препоръки, внесени в министерството от асоциацията. Това налагало извода за тотална липса на професионални компетенции и административен капацитет за справяне със задълбочаващите се проблеми на българския туризъм.

В писмото на АБТТА се обяснява още, че министерството има безотговорно отношение спрямо реалното състояние на сектора. Министерството систематично манипулирало общественото мнение за истинското състояние на сектора. Данните на Ангелкова за постъпленията и постиженията на туризма у нас били погрешни – броят на туристите, посетили България, бил значително по-нисък от броя на посочените от Ангелкова туристи.

Според АБТТА националната туристическа реклама на страната ни е лишена от стратегическа визия и няма фокус на заложените рекламни дейности. В сектора се наблюдавал хаотичен маркетинг. Електронното присъствие на България на международната туристическа сцена също било неадекватно.

  4,2 млн. лв. приходи от туристически данък очаква Община Варна през 2020 г.

Асоциацията на туроператорите посочва още, че Законът за туризма и свързаната с него поднормативна уредба не са съобразени със съвременните пазарни реалности. Нещо повече – законите възпрепятствали икономическата инициатива в сектора и създавали предпоставки за разстройство на конкуренцията на национално и европейско ниво.

Между доводите на туроператорите се посочва и положението на националния туристически портал, което АБТТА определя като „катастрофално“. В портала нямало активности от 2015 година насам.

Според АБТТА министерството подпомага рекламните кампании на чуждестранни туроператори с държавни средства, но без прозрачност в процедурата и критериите за избор на получателите на държавната помощ. В сектора имало и нарушаване на свободната конкуренция чрез поставяне на чуждестранни икономически субекти в по-благоприятно положение спрямо българските туроператори.

Според туроператорите министерството имало и неосъществими и компроментирани държавни инициативи като въвеждането на автоматизирана Единна система за туристическа информация ЕСТИ. Министерството на туризма забавяло и учредяването на туристическите региони.

Информация от news.bg