Общински съвет - Варна 2019

Актуализацията на бюджета на община Варна за 2019 г. беше одобрена на последното за годината заседание на местния парламент. След дебати „за“ коригираната макрорамка гласуваха 31 общински съветници, a „против“ бяха 13.

След актуализацията бюджетът възлиза на 405 170 000 лв. при планирани в началото на годината 406 700 000 лв. Заедно с европейските средства променената рамка е в размер на 475 696 000 лв. Намалението е в резултат на това, че приходите от продажба на билети продължиха да се събират в общинското дружество „Градски транспорт“, а в бюджета бе заложено те да постъпват в ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ (ТАСРУД).

Същевременно при основните пера като образование, здравеопазване, социалния дейности се отчита ръст на средствата. Актуализираната рамка за образование е с 6 279 000 лв. повече, което затвърждава тази сфера като приоритетна за община Варна.

Увеличение има и на събираемостта на приходите от имуществени и други данъци. Общата сума е в размер на 85 816 570 лв., или с  4 616 570 лв. повече спрямо първоначално заложените. Ръстът се дължи основно на постъпленията от данъците за придобиване на имущество и върху превозните средства, при които преизпълнението е съответно 2 200 000 лв. и 2 100 000 лв. В местната хазна през тази година се очаква да влязат и 600 000 лв. повече от данък върху недвижимите имоти.

  С имоти от държавата ще бъде разширен Аспаруховият парк

Подобрена е събираемостта и на приходите от общински такси. Актуализираният размер възлиза на 41 988 373 лв., т.е. налице е ръст с 1 823 373 лв., дължащо се основно на увеличените постъпления от такса битови отпадъци.

Общо 29 млн. лева, или с 1 млн. лв. повече спрямо предходната година, са очакваните приходи от такса смет през 2020 г. Това е записано в проекта на план-сметка „Чистота“, който също беше одобрен на днешното заседание.

Предвиденият бюджет за почистване на града през следващата година е в размер на 31,5 млн. лева, но тази сума обаче ще претърпи промяна заради преходния остатък, който ще стане ясен в края на годината. Освен това предстои корекция в размера на отчисленията за депониране на отпадъците. Предвижда се през 2020 г. общините да плащат по 69 лв./т, вместо досегашните 95 лв./т, което също ще се отрази върху план-сметка „Чистота“.