Във връзка с взривното устройство, хвърлено в двора на бащината ми къща, заявявам, че както като кмет, така и като редови гражданин съм непримирим към подобни методи на действие, независимо към кого са насочени те.

Както аз, така и останалите членове на семейството ми от десетилетия живеем в Аксаково. Съгражданите ми знаят кой е родният ми дом и са наясно, че повече от 25 години заедно със съпругата и децата си живея в апартамент в гр. Аксаково, а в бащината ми къща живее само майка ми.

Град Аксаково традиционно не е част от географските области в България с високо ниво на престъпност.

Уверен съм, че специализираните органи на властта ще разкрият извършителите на това крайно недостойно и опасно деяние, заяви кметът на Аксаково – Атанас Стоилов.