четвъртък | февруари 27, 2020

Реклама в Sputnik.bg

Предлагаме няколко оферти за рекламно-информационно обслужване, които могат да бъдат реализирани в интернет платформата www.sputnik.bg:

Вариант 1: Стандартен пакет

Изразява се в професионално репортажно отразяване на събития, както и в изготвяне на различни по своите цели публикации. Пакетът предвижда до 5 статии месечно – без ограничения по отношение на информационния жанр и обема.

Цена: 400 лева на месец /без ДДС/.

Вариант 2: Комбиниран пакет

Този пакет включва поставянето на банер реклама с хиперлинк към външна интернет страница, който да бъде поместен в сайта www.sputnik.bg, при 100% ротация, а така също и стандартно обслужване (един репортаж и две информационни бележки на месец). Гарантирано достигане до над 100 000 уникални потребителя от България /в рамките на един месец/.

Преглед на рекламните позиции при мобилни устройсва.

В зависимост от избора на позиция за банер на сайта www.sputnik.bg, Ви предлагаме следните ценови оферти:

Позиция 1: 800 лева на месец  /без ДДС/

Позиция 2: 800 лева на месец /без ДДС/

Позиция 3: 600 лева на месец /без ДДС/

Позиция 4: 400 лева на месец /без ДДС/

Позиция 5: 350 лева на месец /без ДДС/

Позиции 6, 7, 8, 9: 300 лева на месец /без ДДС/

Вариант 3: Банер без допълнително обслужване

Позиция 1: 700 лева на месец  /без ДДС/

Позиция 2: 700 лева на месец /без ДДС/

Позиция 3: 500 лева на месец /без ДДС/

Позиция 4: 300 лева на месец /без ДДС/

Позиция 5: 250 лева на месец /без ДДС/

Позиции 6, 7, 8, 9: 200 лева на месец /без ДДС/

 

Спонсорирано съдържание: 100 лева /без ДДС/

Всички публикувани статии се споделят и на нашите страници в социалните мрежи Facebook, Twitter и Google+.

 

Общ преглед на аудиторията – Предоставено от Google Analytics

Период на отчитане 01.01.2016 – 01.06.2016

Общ преглед на аудиторията - Google Analytics

Само за последните 5 месеца СПЪТНИК достигна до над 800 000 уникални потребителя, а 38,5 % от нашите читатели се връщат отново на сайта.

Държави – Общ преглед на аудиторията

Държави - Общ преглед на аудиторията - Google Analytics

Демографски данни – Общ преглед

Демографски данни - Общ преглед - Google Analytics

Нашите читатели са на възраст между 18 и 64 години, като 55% от тях са мъже, и 45% са жени.

Поведение на потребителите – Общ преглед

Средно време, прекарано на страницата е над 3 минути, като за последните 5 месеца са осъществени над 1 500 000 импресии.

Поведение - Общ преглед - Google Analytics

За връзка с екипа на СПЪТНИК