Протестиращите конклудентно повдигнаха въпроса за гнилите ябълки в съдебната система

На съдия Евелина Попова медиите и били виновни!

Днес съдия Евелина Попова от Варненски административен съд , е дала пресконференция по повод излезлите в медиите доказателства за пряка свързаност на съпруга и адв. Младен Попов със собственика на,, Хоризонт “ Рубин Коцев. Припомняме, че комплекс ,,Хоризонт“ е най-облагодетелстван от разпореждането на съдия Попова, с което нарежда на Община Варна  да допуска коли в Морската градина. На пресконференцията обаче, цитираните от нея медии не бяха поканени.

От определение на Окръжен съд- Варна от 26.04.2011г. се вижда, че мъжът на съдия Попова- Младен Попов е представлявал юридическото лице „ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ“ ООД, в което участие има Рубин Коцев.

На срещата стана ясно, че Рубин Коцев е част от сдружението, чиято жалба разгледа съдия Попова в своето разпореждане, и в чиято полза отсъди.

Съдия Евелина Попова обясни, че не е знаела за горния факт, но все пак твърдо стои зад своето решение. И не намира, че това е било причина да си даде отвод по делото.

И обвини медиите , че изнасяли неверни факти и нагнетявали напрежение.

Копираме част от ОПРЕДЕЛЕНИЕ с надеждата да запознаем съдия Евелина Попова с ,,неверните факти“:

П Р О Т О К О Л

 

ГОДИНА 2011                                                                                                 ГР. ВАРНА

ОКРЪЖЕН СЪД  ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

НА 26 АПРИЛ  ГОДИНА 2011

  Пролет във Варна, всички са на плажа и в Морската градина

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА

 

Секретар: Д.Х.

    Сложи за разглеждане докладваното от Председателя на състава

гражданско дело 2361 по описа за 2010 година.

На именното повикване в 11:27  часа, след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК се явиха:

=========================================================

Ищецът ОВЪРСАЙЗ – ХОРИЗОНТ ООД, редовно призован, чрез представляващ Б.К., не се явява. Представлява се от адв. Д.И. и адв. П., редовно упълномощени и приети от съда от преди.

Ответник ОЛ СИЙЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД, редовно призован, чрез представител Ч.А., не се явява. Представлява се от адв. Скочев, редовно упълномощен и приет от съда от преди.

 

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Адв..П: Да се даде ход на делото

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.И.: Сключили сме спогодба и я представям на съда в писмен вид и на електронен носител.

 

 

1/ „ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ“ ООД, ЕЖ 103764303. със седалище и адрес на управление в град Варна, Приморски парк, комплекс „Хоризонт“, пл. № 3, ет. 2, -ищец по гр. д. N 2361/2010 г на ВОС , представлявано от процесуалните представители адвокат Д.И. и адвокат Младен Попов;

  Басейн до басейн и баровски имения- това е Морската градина на Варна

 

и

 

21 „ОЛ СИЙЗ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 103318621, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Н. Вапцаров“ № 3, вх. Г, ет. 8, офис 21 – ответник по гр. д. N 2361/2010 г на ВОС представлявано от процесуалния представител адвокат Владимир Скочев;

цитираме и извадка от публикация в пресата:

,,В интервю пред Maritime.bg адвокат Младен Попов, към когото ни насочи Рубин Коцев, дебело подчерта, че случаят ще завърши и няма да има ощетени моряци.“

 

Припомняме на съдия Евелина Попова, че според европейската съдебна практика, морална норма е съдия да си даде отвод , дори при най-малки съмнения за свързаност с някоя от страните по делото. В случая, каква по-голяма свързаност от тази със съпруга си, който е в близки отношения и дори адвокат по някои дела на дружеството ищец.

В Европа може и да е норма, но в България и във Административен съд Варна явно не е.

Всички говорят за съдебна реформа и независимост на съдебната система. Да ги виждате във Варна?

Призоваваме всички граждански организации и граждани, които са възмутени от демонстрираната наглост и беззаконие, липсата на морал и потъпкването на моралните норми, да сигнализират Инспекторатът към Висшия съдебен съвет за действията на съдия Евелина Попова.

  Върховният съд реши: Колите нямат място в Морската градина, "Салтанат" е част от нея

Нека заедно обрулим поредната гнила ябълка!

Адрес за подаване на сигнали:

Инспекторат към ВСС
гр. София, п.к. 1000
ул. „Георг Вашингтон“ №17

или на електронен адрес:
E-mail: ivss@inspectoratvss.bg

Припомняме , че съдия Попова бе една от десетте съдии, които преди година обвиниха  председателя на съда, съдия Косева,  че в продължение на години принципът за случайно разпределение на делата е бил опорочаван чрез изключване на електронната система.

Проверката на Главния инспектор на ИВСС обаче показа друго. И доведе дори до уволнение на някои от съдиите.Проверката показа, че  изключвани от разпределения са били именно съдии заради съмнения на свързаност, какъвто е случая със съдия Дарина Генадиева – Рачева – на основание Заповед №РД – 0231/27.09.2011г. на Председателя на съда е изключена от разпределението по дела със страни Е.ОН България Мрежи АД и страни Е.ОН България Продажби АД, поради обстоятелството, че съпругът й – адвокат Св. Спасов в продължение на години представлява граждани и ЮЛ в производства срещу дружествата;

Значи, съдия Дарина Генадиева е изключена при разпределение на дела срещу Е.ОН , защото съпруга е бил страна в такива дела през годините.

Вашия случай не е ли идентичен съдия Попова?

Питаме и г-жа Попова, кой определи протестиращите пред Варненския административен съд като ,,агресивни и употребили алкохол“?

Въпроса отново е #КОЙ ?

Източник: ovarna.bg