600 деца с гръбначни изкривявания – 294 момчета и 306 момичета, са влезли през 2015 година от общинската програма “Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания”.

Това съобщи Нели Вълева, началник-отдел „Лечебни заведения и ДУЗ“ към Община Варна.

Изпълнението на програмата се осъществява от „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна“ ЕООД.

Според специалистите в последните години се очертава тенденция за снижаване възрастта на децата с гръбначни изкривявания и деформации на гръдния кош.

Последиците от тези най-често диагностицирани състояния ги поставя сред най-значимите медико-социални проблеми.

Ранното откриване, правилната диагностика, адекватното лечение, подходящият двигателен и хигиено-диетичен режим могат да предотвратят неблагоприятните последици от тези заболявания и да осигурят добър естетически вид и комфортно състояние на подрастващия индивид, както и нормално функциониране на вътрешните органи и системи.

Оздравителна програма продължава и тази година. Записванията стават на адрес: ул.”Селиолу” 39А e-mail: mcrsm@abv.bg и тел. 052/613 781.