Трудова- Повинност

Световният ден за безопасност на труда – 28 април, започва да се отбелязва от Международната организация по труда през 2001 година. 28 април е и Международен ден на световното синдикално движение, посветен на паметта на загиналите и знак на солидарност с пострадалите при трудови злополуки. От 2003 г. на Световния ден се обръща особено внимание, като всяка година се обявява основна тема, свързана с актуалното състояние на условията на труд в цял свят, информира Дарик.

Най-честите причини за възникване на трудови злополуки са:

– Принизен вътрешно-фирмен контрол за спазване нормите за безопасност и здраве при работа;
– Нарушаване на технологичните изисквания при извършване на отделни работни операции;
– Неправилна организация на работното място;
– Неблагоприятни условия на труд;
– Липса на писмени инструкции и информация за безопасност на труда;
– Високият производствен риск в някои дейности;
– Необезопасено работно оборудване;
– Занижена трудова и технологична дисциплина;
– Незадоволителна квалификация на работещите;
– Невнимание, несъобразени действия и проява на излишна самоувереност;
– Липса и неизползване на лични предпазни средства.

  Преглед на печата: У нас откриха Америка, а там затъват в предизборна кал