Едно нещо не стана ясно от иначе напълно държавническото поведение на Щаба и на правителството – починалите двама души от