гласуване-избори

Александър Андреев, говорител на ЦИК, в интервю за предаването „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Господин Андреев, приключи регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори. Днес изтича срокът за инициативните комитети. Каква е обобщената картина към момента? Колко партии и коалиции са се регистрирали? 

– Партиите, които са регистрирани, са 11. Бяха подали 12 партии, но една от тях получи отказ за регистрация поради нередовност на документите, както и пет коалиции. Все още тече срокът за инициативните комитети, който приключва в днешния ден в 17.00 часа.

Какъв е броят на инициативните комитети към момента? 

– Инициативните комитети, които са подали заявление за регистрация в президентските избори, са девет.

След като премине този първи етап на регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети, ще започне и регистрацията на отделните кандидати, нали така? Докога ще продължи тя? 

– Точно така. Ще започне регистрацията на кандидатите. Вече в ЦИК бяха подадени заявления за регистрация на кандидатски двойки от страна на един инициативен комитет и три партии. Срокът за регистрация на кандидатските листи е до 4-ти октомври.

Тези партии и коалиции, които вече са се регистрирали, задължени ли са да издигнат кандидат или няма такова изискване, независимо че са подали регистрация? 

– Независимо, че са подали регистрация, предлагането на кандидатска двойка за регистрация, т.е. номинирането и издигането на такава двойка е в прерогативите и по волята на самата партия или коалиция. Реално погледнато те биха могли да решат евентуално и да не издигат кандидатска двойка.

  104 досъдебни производства е образувала Прокуратурата във връзка с изборите

Господин Андреев, знаем, че освен президентските избори, на 6-ти ноември ще се проведе и референдум. Колко формации до момента са се регистрирали, така че да могат да агитират за допитването? 

– Към днешна дата, защото по отношение на националния референдум днес изтичат сроковете, са подали общо между партии, коалиции и инициативни комитети три коалиции, 12 инициативни комитета и 6 партии.

И днес е последният срок, в който те могат да се регистрират? 

– Днес е последният срок, в който биха могли да подадат заявления за участие в информационно-разяснителната кампания.

Като казахте информационно-разяснителна кампания – в какъв срок ще започне кампанията на ЦИК, насочена към гласоподавателите? 

– В настоящия момент текат процедурите по обществени поръчки за възлагането и изготвянето на информационно-разяснителните материали, които включват както печатни, така и аудио-визуални информационни материали, за да могат те вече да стартират максимално бързо, т.е. в периода, в който тече и предизборната кампания.

Преди малко разговаряхме със социолога от „Алфа Рисърч“ Боряна Димитрова, която изнесе данни от тяхно проучване, че едва 22% от населението знаят за промяната в Изборния кодекс, свързана със задължителното гласуване. По какъв начин ще протече вашата информационна кампания, така че наистина българските гласоподаватели да бъдат запознати с тази промяна в изборните правила? 

– Това е един от акцентите в нашата информационно-разяснителна кампания, както и останалите нови моменти в Изборния кодекс, след измененията, които бяха направени през май и юли месец. Освен задължителното гласуване, се включва и промяна и в начина за гласуване, т.е. в самата бюлетина, тъй като, както знаете, там ще има възможността избирателят да отрази „не подкрепям никого“ – да отрази своя вот, ако дори не харесва нито една от президентските двойки, да гласува с отрицателен вот, който реално погледнато ще се брои за действителен, но няма да влезе в разпределението на действителните гласове между различните кандидатски двойки. Друг нов момент е по отношение и на сроковете. Всичките тези нови моменти в изборното законодателство са част от нашата информационно-разяснителна кампания, за да може всички избиратели и гласоподаватели, които ще участват в изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум, да бъдат запознати с тях.

  Нинова: Борисов продава народа си за 100 млн. евро

Кога ще бъде решен въпросът с бюлетините за референдума? Още миналата година се появи този казус дали на хората, които отиват до урните, да се дават бюлетините и за изборите, и за референдума или пък ако те самите поискат, тогава да им бъде предоставена такава бюлетина. 

– Миналата година се получиха разнопосочни от гледна точка както на наблюдателските организации, така и на обществените нагласи, различни по своя характер сигнали. От една страна, че съответните секционно избирателни комисии /СИК/ не питат избирателя дали иска да получи бюлетина, от друга страна – защо не са давани бюлетините и за изборите, и за националния референдум. Този въпрос стои пред ЦИК и той ще бъде разгледан в рамките на методическите указания, които ще бъдат направени за СИК. Към момента ЦИК е взела отношение единствено за изборите извън страната в своето решение определен текст, който не изключва както възможността избирателят да поиска бюлетината, така и по същия начин СИК да му даде и двете бюлетини. Така формулираният текст е съобразен с обстоятелството, че в секциите извън страната, за да може да гласува избирателят или гласоподавателят, той следва да подаде декларация, че има избирателните права или правата, за да участва в националния референдум, и че не е гласувал в изборите или в националния референдум на друго място. Попълването на допълнителен документ, въз основа на който той се вписва, т.е. тази декларация, въз основа на която се вписва в избирателния списък, при всички случаи включва все пак и активното негово участие, т.е. той да подаде декларацията, да бъде вписан в избирателния списък, след което да му бъде предоставена бюлетината.

  Отърваваме задължителното гласуване с извинителна бележка

Господин Андреев, ясно ли е вече в колко секции ще има експериментално машинно броене на гласове? 

– За момента ние приехме правила по отношение на експерименталното машинно преброяване. За момента са уточнени като възможност за провеждането на такова експериментално машинно преброяване на територията на един район, който сигурно ще бъде в София, тъй като с оглед и извършването на експеримента, в който сигурно ще има включени и членове на ЦИК, да може да бъде наблюдаван експериментът, с оглед и резултатите, които следва да бъдат отчетени. А къде ще бъдат тези секции и самият брой на секциите – това е въпрос, който следва все още да уточним.

Симона Медарова (Радио „Фокус“)